TỦ SẤY TỦ ẤM - TỦ ẤM LẠNH

mỗi trang
TỦ SẤY ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC TAISITE WGLL-625BE (MÀN HÌNH LCD - 625 LÍT) Call

TỦ SẤY ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC TAISITE WGLL-625BE (MÀN HÌNH LCD - 625 LÍT)

Tủ sấy đối lưu cướng bức Taisite【WGLL-625BE】 💢 Dung tích: 625 lít 💢 Lòng tủ Inox - Màn hình LCD 💢 Có quạt đối lưu cưỡng bức ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
TỦ SẤY TRUNG QUỐC ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN WHLL-30BE (MÀN HÌNH LCD - 30 LÍT) Call

TỦ SẤY TRUNG QUỐC ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN WHLL-30BE (MÀN HÌNH LCD - 30 LÍT)

Tủ sấy đối lưu tự nhiên Taisite【WHLL-30BE】 💢 Dung tích: 30 lít 💢 Lòng tủ Inox - Màn hình LCD 💢 Có quạt đối lưu cưỡng bức ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
TỦ SẤY ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN TAISITE WHLL-45BE (MÀN HÌNH LCD - 45 LÍT) Call

TỦ SẤY ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN TAISITE WHLL-45BE (MÀN HÌNH LCD - 45 LÍT)

Tủ sấy đối lưu tự nhiên Taisite【WHLL-45BE】 💢 Dung tích: 45 lít 💢 Lòng tủ Inox - Màn hình LCD 💢 Có quạt đối lưu cưỡng bức ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
TỦ SẤY ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN TAISITE WHLL-65BE (MÀN HÌNH LCD - 65 LÍT) Call

TỦ SẤY ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN TAISITE WHLL-65BE (MÀN HÌNH LCD - 65 LÍT)

Tủ sấy đối lưu tự nhiên Taisite【WHLL-65BE】 💢 Dung tích: 65 lít 💢 Lòng tủ Inox - Màn hình LCD 💢 Có quạt đối lưu cưỡng bức ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
TỦ SẤY ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN TAISITE WHLL-125BE (MÀN HÌNH LCD - 125 LÍT) Call

TỦ SẤY ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN TAISITE WHLL-125BE (MÀN HÌNH LCD - 125 LÍT)

Tủ sấy đối lưu tự nhiên Taisite【WHLL-125BE】 💢 Dung tích: 125 lít 💢 Lòng tủ Inox - Màn hình LCD 💢 Có quạt đối lưu cưỡng bức ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Tủ sấy đối lưu tự nhiên Taisite Trung Quốc WHL-30B (30 lít) Call

Tủ sấy đối lưu tự nhiên Taisite Trung Quốc WHL-30B (30 lít)

Tủ sấy đối lưu tự nhiên Taisite【WHL-30B】 💢 Dung tích: 30 lít 💢 Lòng tủ Inox 💢 Có quạt đối lưu cưỡng bức ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Tủ sấy đối lưu tự nhiên Taisite Trung Quốc WHL-45B (45 lít) Call

Tủ sấy đối lưu tự nhiên Taisite Trung Quốc WHL-45B (45 lít)

Tủ sấy đối lưu tự nhiên Taisite【WHL-45B】 💢 Dung tích: 45 lít 💢 Lòng tủ Inox 💢 Có quạt đối lưu cưỡng bức ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Tủ sấy đối lưu tự nhiên Taisite Trung Quốc WHL-65B (65 lít) Call

Tủ sấy đối lưu tự nhiên Taisite Trung Quốc WHL-65B (65 lít)

Tủ sấy đối lưu tự nhiên Taisite【WHL-65B】 💢 Dung tích: 65 lít 💢 Lòng tủ Inox 💢 Có quạt đối lưu cưỡng bức ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Tủ sấy tiệt trùng Taisite - Trung Quốc GX-30BE Call

Tủ sấy tiệt trùng Taisite - Trung Quốc GX-30BE

Tủ sấy đối lưu tự nhiên Taisite【GX-30BE】 💢 Dung tích: 30 lít 💢 Lòng tủ Inox 💢 Có quạt đối lưu cưỡng bức ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Tủ sấy tiệt trùng Taisite - Trung Quốc GX-45BE (45 lít) Call

Tủ sấy tiệt trùng Taisite - Trung Quốc GX-45BE (45 lít)

Tủ sấy tiệt trùng Taisite【GX-45BE】 💢 Dung tích: 45 lít 💢 Lòng tủ Inox - Màn hình điều khiển LCD 💢 Có quạt đối lưu cưỡng bức ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Tủ sấy tiệt trùng Taisite - Trung Quốc Call

Tủ sấy tiệt trùng Taisite - Trung Quốc

Tủ sấy tiệt trùng Taisite【GX-65BE】 💢 Dung tích: 65 lít 💢 Lòng tủ Inox - Màn hình điều khiển LCD 💢 Có quạt đối lưu cưỡng bức ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Tủ sấy tiệt trùng Taisite - Trung Quốc GX-125BE (125 lít) Call

Tủ sấy tiệt trùng Taisite - Trung Quốc GX-125BE (125 lít)

Tủ sấy tiệt trùng Taisite【GX-125BE】 💢 Dung tích: 125 lít 💢 Lòng tủ Inox - Màn hình điều khiển LCD 💢 Có quạt đối lưu cưỡng bức ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Tủ sấy tiệt trùng Taisite - Trung Quốc GX-230BE (230 lít) Call

Tủ sấy tiệt trùng Taisite - Trung Quốc GX-230BE (230 lít)

Tủ sấy tiệt trùng Taisite【GX-230BE】 💢 Dung tích: 230 lít 💢 Lòng tủ Inox - Màn hình điều khiển LCD 💢 Có quạt đối lưu cưỡng bức ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
TỦ SẤY TIỆT TRÙNG TAISITE TRUNG QUỐC GX-230BE (230 LÍT) Call

TỦ SẤY TIỆT TRÙNG TAISITE TRUNG QUỐC GX-230BE (230 LÍT)

Tủ sấy tiệt trùng Taisite【GX-230BE】 💢 Dung tích: 230 lít 💢 Lòng tủ Inox - Màn hình điều khiển LCD 💢 Có quạt đối lưu cưỡng bức ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Tủ sấy tiệt trùng Taisite Trung Quốc GX-30B (30 lít) Call

Tủ sấy tiệt trùng Taisite Trung Quốc GX-30B (30 lít)

Tủ sấy tiệt trùng Taisite【GX-30B】 💢 Dung tích: 30 lít 💢 Lòng tủ Inox 💢 Có quạt đối lưu cưỡng bức ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Tủ sấy tiệt trùng Taisite Trung Quốc GX-45B (45 lít) Call

Tủ sấy tiệt trùng Taisite Trung Quốc GX-45B (45 lít)

Tủ sấy tiệt trùng Taisite【GX-45B】 💢 Dung tích: 45 lít 💢 Lòng tủ Inox 💢 Có quạt đối lưu cưỡng bức ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Tủ sấy tiệt trùng Taisite Trung Quốc GX-65B (65 lít) Call

Tủ sấy tiệt trùng Taisite Trung Quốc GX-65B (65 lít)

Tủ sấy tiệt trùng Taisite【GX-65B】 💢 Dung tích: 65 lít 💢 Lòng tủ Inox 💢 Có quạt đối lưu cưỡng bức ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Tủ sấy tiệt trùng Taisite Trung Quốc GX-125B (125 lít) Call

Tủ sấy tiệt trùng Taisite Trung Quốc GX-125B (125 lít)

Tủ sấy tiệt trùng Taisite【GX-125B】 💢 Dung tích: 125 lít 💢 Lòng tủ Inox 💢 Có quạt đối lưu cưỡng bức ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Tủ sấy tiệt trùng Taisite Trung Quốc GX-230B (230 lít) Call

Tủ sấy tiệt trùng Taisite Trung Quốc GX-230B (230 lít)

Tủ sấy tiệt trùng Taisite【GX-230B】 💢 Dung tích: 230 lít 💢 Lòng tủ Inox 💢 Có quạt đối lưu cưỡng bức ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Tủ sấy thí nghiệm Taisite - Trung Quốc WHL-25AB (20 lít - Inox) Call

Tủ sấy thí nghiệm Taisite - Trung Quốc WHL-25AB (20 lít - Inox)

Tủ sấy tiệt trùng Taisite【WHL-25AB】 💢 Dung tích: 20 lít 💢 Lòng tủ Inox - Đối lưu tự nhiên ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Tủ sấy thí nghiệm TaisiteTrung Quốc WHL-25A (20 lít) Call

Tủ sấy thí nghiệm TaisiteTrung Quốc WHL-25A (20 lít)

Tủ sấy tiệt trùng Taisite【WHL-25A】 💢 Dung tích: 20 lít 💢 Lòng tủ bằng thép - Đối lưu tự nhiên ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
TỦ ẤM 150 LÍT SH-CH-149G Call

TỦ ẤM 150 LÍT SH-CH-149G

Dung tích tủ: 150 lít Đối lưu dạng cưỡng bức Điều khiển nhiệt độ: từ nhiệt độ môi trường+ 50°C đến 70°C Bộ điều khiển vi xử lý PID Độ chính xác và ổn định nhiệt độ: ±0.1°C tại 40°C Độ đồng đều nhiệt độ: ±0.5°C tại 40°C Bộ đếm thời gian: 00.00 đến 99 giờ 59 phút Các giá đỡ có thể di chuyển được (thể tích có thể thay đổi)

Vui lòng gọi
TỦ SẤY MEMMERT UNB500

TỦ SẤY MEMMERT UNB500

Thể tích (lít): 108 Nhiệt độ sấy: 220 Công suất (W): 2000 Nguồn điện: 220 Kích thước (mm): 560x480x400 Trọng lượng (kg): 50

28,000,000 đ
MUA NGAY
TỦ SẤY FENGLING DHG -9240 B

TỦ SẤY FENGLING DHG -9240 B

Dung tích 225 Lít Đối lưu bằng quạt cưỡng bức Thang nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường ~ 300 độ Nhiệt độ điều khiển: 0.1 độ Độ chính xác/độ đồng đều: : ±1°C/±1.5°C

18,500,000 đ
MUA NGAY
TỦ SẤY MEMMERT UF55 PLUS

TỦ SẤY MEMMERT UF55 PLUS

Đối lưu cưỡng bức bằng turbin quạt Màn hiển thị số: 2 cái Điều chỉnh thời gian từ 1 phút đến 99 ngày Buồng gia nhiệt: 400 x 400 x 330 mm, 53 l Tải trọng chứa lớn nhất: 80 kg

40,000,000 đ
MUA NGAY
TỦ SẤY MEMMERT UF75

TỦ SẤY MEMMERT UF75

Đối lưu cưỡng bức bằng turbin quạt Màn hiển thị số: 1 cái Điều chỉnh thời gian từ 1 phút đến 99 ngày Buồng gia nhiệt: 400 x 560 x 330 mm, 74 l Tải trọng chứa lớn nhất: 120 kg

33,000,000 đ
MUA NGAY
TỦ SẤY MEMMERT UF55

TỦ SẤY MEMMERT UF55

Đối lưu cưỡng bức bằng turbin quạt Màn hiển thị số: 1 cái Điều chỉnh thời gian từ 1 phút đến 99 ngày Buồng gia nhiệt: 400 x 400 x 330 mm, 53 l Tải trọng chứa lớn nhất: 80 kg

27,000,000 đ
MUA NGAY
TỦ SẤY MEMMERT UF30 PLUS

TỦ SẤY MEMMERT UF30 PLUS

Đối lưu cưỡng bức bằng turbin quạt Màn hiển thị số: 2 cái Điều chỉnh thời gian từ 1 phút đến 99 ngày Buồng gia nhiệt: 400 x 320 x 250 mm, 32 l Tải trọng chứa lớn nhất: 60 kg Giải nhiệt độ: nhiệt độ phòng đến 300°C (min 5°C) Điện áp/công suất: 230 V / 1.600 W Trọng lượng tịnh. 48 kg Kích thước tủ: 585 x 707 x 434 mm

34,500,000 đ
MUA NGAY
TỦ SẤY MEMMERT UF30

TỦ SẤY MEMMERT UF30

Đối lưu cưỡng bức bằng turbin quạt Màn hiển thị số: 2 cái Điều chỉnh thời gian từ 1 phút đến 99 ngày Buồng gia nhiệt: 400 x 320 x 250 mm, 32 l Tải trọng chứa lớn nhất: 60 kg

23,000,000 đ
MUA NGAY
TỦ SẤY MEMMERT UN750

TỦ SẤY MEMMERT UN750

Điều chỉnh thời gian từ 1 phút đến 99 ngày Buồng gia nhiệt: 1040 x 1200 x 600 mm, 749 l Tải trọng chứa lớn nhất: 300 kg Giải nhiệt độ: nhiệt độ phòng đến 300°C (min 5°C) Điện áp/công suất: 3f,400 V / 7.000 W Trọng lượng tịnh. 217 kg

102,000,000 đ
MUA NGAY
TỦ SẤY MEMMERT UN750PLUS

TỦ SẤY MEMMERT UN750PLUS

Tải trọng chứa lớn nhất: 300 kg Giải nhiệt độ: nhiệt độ phòng đến 300°C (min 5°C) Điện áp/công suất: 3f,400 V / 7.000 W Trọng lượng tịnh. 217 kg Kích thước tủ: 1224 x 1726 x 784 mm

118,000,000 đ
MUA NGAY
TỦ SẤY MEMMERT UN450PLUS

TỦ SẤY MEMMERT UN450PLUS

Đối lưu tự nhiên Màn hiển thị số: 2 cái Điều chỉnh thời gian từ 1 phút đến 99 ngày Buồng gia nhiệt: 1040 x 720 x 600 mm, 449 l Tải trọng chứa lớn nhất: 300 kg Giải nhiệt độ: nhiệt độ phòng đến 300°C (min 5°C) Điện áp/công suất: 3p, 400 V / 5.800 W Trọng lượng tịnh. 170 kg

87,000,000 đ
MUA NGAY
TỦ SẤY MEMMERT UN260

TỦ SẤY MEMMERT UN260

Buồng gia nhiệt: 640 x 800 x 500 mm, 256 l Tải trọng chứa lớn nhất: 300 kg Giải nhiệt độ: nhiệt độ phòng đến 300°C (min 5°C) Điện áp/công suất: 230 V / 3.400 W Trọng lượng tịnh. 110 kg

56,000,000 đ
MUA NGAY
TỦ SẤY MEMMERT UF75PLUS

TỦ SẤY MEMMERT UF75PLUS

Buồng gia nhiệt: 400 x 560 x 330 mm, 74 l Tải trọng chứa lớn nhất: 120 kg Giải nhiệt độ: nhiệt độ phòng đến 300°C (min 5°C) Điện áp/công suất: 230 V / 2.500 W Trọng lượng tịnh. 66 kg

44,500,000 đ
MUA NGAY
TỦ SẤY MEMMERT UF110

TỦ SẤY MEMMERT UF110

Điều chỉnh thời gian từ 1 phút đến 99 ngày Buồng gia nhiệt: 560 x 480 x 400 mm, 108 l Tải trọng chứa lớn nhất: 175 kg Giải nhiệt độ: nhiệt độ phòng đến 300°C (min 5°C) Điện áp/công suất: 230 V / 2.800 W Trọng lượng tịnh. 78 kg

38,500,000 đ
MUA NGAY
TỦ SẤY MEMMERT UF260

TỦ SẤY MEMMERT UF260

Điều chỉnh thời gian từ 1 phút đến 99 ngày Buồng gia nhiệt: 640 x 800 x 500 mm, 256 l Tải trọng chứa lớn nhất: 300 kg Giải nhiệt độ: nhiệt độ phòng đến 300°C (min 5°C) Điện áp/công suất: 230 V / 3.400 W Trọng lượng tịnh. 110 kg

64,000,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn trực tuyến

Tư vấn trực tuyến - 0968.406.636

Mr.Tú

Mr.Tú - 0968.406.636

Mr. Tú

Mr. Tú - 0911373488

Mr.Tú

Mr.Tú - 0911.373.488

Sản phẩm bán chạy

Fanpage Facebook

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 18
  • Hôm nay 13
  • Hôm qua 1,015
  • Trong tuần 4,381
  • Trong tháng 32,195
  • Tổng cộng 1,936,986

Top

   (0)