Sản phẩm

mỗi trang
TỦ SẤY ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC TAISITE WGLL-625BE (MÀN HÌNH LCD - 625 LÍT) Call

TỦ SẤY ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC TAISITE WGLL-625BE (MÀN HÌNH LCD - 625 LÍT)

Tủ sấy đối lưu cướng bức Taisite【WGLL-625BE】 💢 Dung tích: 625 lít 💢 Lòng tủ Inox - Màn hình LCD 💢 Có quạt đối lưu cưỡng bức ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
TỦ SẤY TRUNG QUỐC ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN WHLL-30BE (MÀN HÌNH LCD - 30 LÍT) Call

TỦ SẤY TRUNG QUỐC ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN WHLL-30BE (MÀN HÌNH LCD - 30 LÍT)

Tủ sấy đối lưu tự nhiên Taisite【WHLL-30BE】 💢 Dung tích: 30 lít 💢 Lòng tủ Inox - Màn hình LCD 💢 Có quạt đối lưu cưỡng bức ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
TỦ SẤY ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN TAISITE WHLL-45BE (MÀN HÌNH LCD - 45 LÍT) Call

TỦ SẤY ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN TAISITE WHLL-45BE (MÀN HÌNH LCD - 45 LÍT)

Tủ sấy đối lưu tự nhiên Taisite【WHLL-45BE】 💢 Dung tích: 45 lít 💢 Lòng tủ Inox - Màn hình LCD 💢 Có quạt đối lưu cưỡng bức ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
TỦ SẤY ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN TAISITE WHLL-65BE (MÀN HÌNH LCD - 65 LÍT) Call

TỦ SẤY ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN TAISITE WHLL-65BE (MÀN HÌNH LCD - 65 LÍT)

Tủ sấy đối lưu tự nhiên Taisite【WHLL-65BE】 💢 Dung tích: 65 lít 💢 Lòng tủ Inox - Màn hình LCD 💢 Có quạt đối lưu cưỡng bức ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
TỦ SẤY ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN TAISITE WHLL-125BE (MÀN HÌNH LCD - 125 LÍT) Call

TỦ SẤY ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN TAISITE WHLL-125BE (MÀN HÌNH LCD - 125 LÍT)

Tủ sấy đối lưu tự nhiên Taisite【WHLL-125BE】 💢 Dung tích: 125 lít 💢 Lòng tủ Inox - Màn hình LCD 💢 Có quạt đối lưu cưỡng bức ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Tủ sấy đối lưu tự nhiên Taisite Trung Quốc WHL-30B (30 lít) Call

Tủ sấy đối lưu tự nhiên Taisite Trung Quốc WHL-30B (30 lít)

Tủ sấy đối lưu tự nhiên Taisite【WHL-30B】 💢 Dung tích: 30 lít 💢 Lòng tủ Inox 💢 Có quạt đối lưu cưỡng bức ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Tủ sấy đối lưu tự nhiên Taisite Trung Quốc WHL-45B (45 lít) Call

Tủ sấy đối lưu tự nhiên Taisite Trung Quốc WHL-45B (45 lít)

Tủ sấy đối lưu tự nhiên Taisite【WHL-45B】 💢 Dung tích: 45 lít 💢 Lòng tủ Inox 💢 Có quạt đối lưu cưỡng bức ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Tủ sấy đối lưu tự nhiên Taisite Trung Quốc WHL-65B (65 lít) Call

Tủ sấy đối lưu tự nhiên Taisite Trung Quốc WHL-65B (65 lít)

Tủ sấy đối lưu tự nhiên Taisite【WHL-65B】 💢 Dung tích: 65 lít 💢 Lòng tủ Inox 💢 Có quạt đối lưu cưỡng bức ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Tủ sấy tiệt trùng Taisite - Trung Quốc GX-30BE Call

Tủ sấy tiệt trùng Taisite - Trung Quốc GX-30BE

Tủ sấy đối lưu tự nhiên Taisite【GX-30BE】 💢 Dung tích: 30 lít 💢 Lòng tủ Inox 💢 Có quạt đối lưu cưỡng bức ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Tủ sấy tiệt trùng Taisite - Trung Quốc GX-45BE (45 lít) Call

Tủ sấy tiệt trùng Taisite - Trung Quốc GX-45BE (45 lít)

Tủ sấy tiệt trùng Taisite【GX-45BE】 💢 Dung tích: 45 lít 💢 Lòng tủ Inox - Màn hình điều khiển LCD 💢 Có quạt đối lưu cưỡng bức ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Tủ sấy tiệt trùng Taisite - Trung Quốc Call

Tủ sấy tiệt trùng Taisite - Trung Quốc

Tủ sấy tiệt trùng Taisite【GX-65BE】 💢 Dung tích: 65 lít 💢 Lòng tủ Inox - Màn hình điều khiển LCD 💢 Có quạt đối lưu cưỡng bức ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Tủ sấy tiệt trùng Taisite - Trung Quốc GX-125BE (125 lít) Call

Tủ sấy tiệt trùng Taisite - Trung Quốc GX-125BE (125 lít)

Tủ sấy tiệt trùng Taisite【GX-125BE】 💢 Dung tích: 125 lít 💢 Lòng tủ Inox - Màn hình điều khiển LCD 💢 Có quạt đối lưu cưỡng bức ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Tủ sấy tiệt trùng Taisite - Trung Quốc GX-230BE (230 lít) Call

Tủ sấy tiệt trùng Taisite - Trung Quốc GX-230BE (230 lít)

Tủ sấy tiệt trùng Taisite【GX-230BE】 💢 Dung tích: 230 lít 💢 Lòng tủ Inox - Màn hình điều khiển LCD 💢 Có quạt đối lưu cưỡng bức ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
TỦ SẤY TIỆT TRÙNG TAISITE TRUNG QUỐC GX-230BE (230 LÍT) Call

TỦ SẤY TIỆT TRÙNG TAISITE TRUNG QUỐC GX-230BE (230 LÍT)

Tủ sấy tiệt trùng Taisite【GX-230BE】 💢 Dung tích: 230 lít 💢 Lòng tủ Inox - Màn hình điều khiển LCD 💢 Có quạt đối lưu cưỡng bức ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Tủ sấy tiệt trùng Taisite Trung Quốc GX-30B (30 lít) Call

Tủ sấy tiệt trùng Taisite Trung Quốc GX-30B (30 lít)

Tủ sấy tiệt trùng Taisite【GX-30B】 💢 Dung tích: 30 lít 💢 Lòng tủ Inox 💢 Có quạt đối lưu cưỡng bức ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Tủ sấy tiệt trùng Taisite Trung Quốc GX-45B (45 lít) Call

Tủ sấy tiệt trùng Taisite Trung Quốc GX-45B (45 lít)

Tủ sấy tiệt trùng Taisite【GX-45B】 💢 Dung tích: 45 lít 💢 Lòng tủ Inox 💢 Có quạt đối lưu cưỡng bức ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Tủ sấy tiệt trùng Taisite Trung Quốc GX-65B (65 lít) Call

Tủ sấy tiệt trùng Taisite Trung Quốc GX-65B (65 lít)

Tủ sấy tiệt trùng Taisite【GX-65B】 💢 Dung tích: 65 lít 💢 Lòng tủ Inox 💢 Có quạt đối lưu cưỡng bức ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Tủ sấy tiệt trùng Taisite Trung Quốc GX-125B (125 lít) Call

Tủ sấy tiệt trùng Taisite Trung Quốc GX-125B (125 lít)

Tủ sấy tiệt trùng Taisite【GX-125B】 💢 Dung tích: 125 lít 💢 Lòng tủ Inox 💢 Có quạt đối lưu cưỡng bức ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Tủ sấy tiệt trùng Taisite Trung Quốc GX-230B (230 lít) Call

Tủ sấy tiệt trùng Taisite Trung Quốc GX-230B (230 lít)

Tủ sấy tiệt trùng Taisite【GX-230B】 💢 Dung tích: 230 lít 💢 Lòng tủ Inox 💢 Có quạt đối lưu cưỡng bức ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Tủ sấy thí nghiệm Taisite - Trung Quốc WHL-25AB (20 lít - Inox) Call

Tủ sấy thí nghiệm Taisite - Trung Quốc WHL-25AB (20 lít - Inox)

Tủ sấy tiệt trùng Taisite【WHL-25AB】 💢 Dung tích: 20 lít 💢 Lòng tủ Inox - Đối lưu tự nhiên ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Tủ sấy thí nghiệm TaisiteTrung Quốc WHL-25A (20 lít) Call

Tủ sấy thí nghiệm TaisiteTrung Quốc WHL-25A (20 lít)

Tủ sấy tiệt trùng Taisite【WHL-25A】 💢 Dung tích: 20 lít 💢 Lòng tủ bằng thép - Đối lưu tự nhiên ✅ Dải nhiệt độ: RT +10℃~ 300℃ ✅ Vận hành an toàn ổn định ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Camera cho kính hiển vi chuyên dụng 18Mp DC-18000-Pro Call

Camera cho kính hiển vi chuyên dụng 18Mp DC-18000-Pro

Camera kết nối máy tính chuyên dụng Euromex 💢 Độ phân giả 18Mp ✅ Sử dụng được với nhiều loại kính hiển vi ✅ Tặng kèm phần mềm xử lý ảnh chuyên dụng ✅ Linh hoạt - Phù hợp với hầu hết hệ điều hành ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Camera cho kính hiển vi chuyên dụng 10Mp DC-10000-Pro Call

Camera cho kính hiển vi chuyên dụng 10Mp DC-10000-Pro

Camera kết nối máy tính chuyên dụng Euromex 💢 Độ phân giả 10Mp ✅ Sử dụng được với nhiều loại kính hiển vi ✅ Tặng kèm phần mềm xử lý ảnh chuyên dụng ✅ Linh hoạt - Phù hợp với hầu hết hệ điều hành ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Camera cho kính hiển vi chuyên dụng 5.1Mp DC-5000-Pro Call

Camera cho kính hiển vi chuyên dụng 5.1Mp DC-5000-Pro

Camera kết nối máy tính chuyên dụng Euromex 💢 Độ phân giả 5.1Mp ✅ Sử dụng được với nhiều loại kính hiển vi ✅ Tặng kèm phần mềm xử lý ảnh chuyên dụng ✅ Linh hoạt - Phù hợp với hầu hết hệ điều hành ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Camera cho kính hiển vi chuyên dụng 3.1Mp DC-3000-Pro Call

Camera cho kính hiển vi chuyên dụng 3.1Mp DC-3000-Pro

Camera kết nối máy tính chuyên dụng Euromex 💢 Độ phân giả 3.1Mp ✅ Sử dụng được với nhiều loại kính hiển vi ✅ Tặng kèm phần mềm xử lý ảnh chuyên dụng ✅ Linh hoạt - Phù hợp với hầu hết hệ điều hành ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Camera cho kính hiển vi chuyên dụng 5Mp DC-5000C Call

Camera cho kính hiển vi chuyên dụng 5Mp DC-5000C

Camera kết nối máy tính chuyên dụng 💢 Độ phân giả 5Mp ✅ Sử dụng được với nhiều loại kính hiển vi ✅ Tặng kèm phần mềm xử lý ảnh chuyên dụng ✅ Linh hoạt - Phù hợp với hầu hết hệ điều hành ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Camera cho kính hiển vi chuyên dụng 3Mp DC.3000C Call

Camera cho kính hiển vi chuyên dụng 3Mp DC.3000C

Camera kết nối máy tính chuyên dụng 💢 Độ phân giả 3Mp ✅ Sử dụng được với nhiều loại kính hiển vi ✅ Tặng kèm phần mềm xử lý ảnh chuyên dụng ✅ Linh hoạt - Phù hợp với hầu hết hệ điều hành ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Camera cho kính hiển vi chuyên dụng 1.3Mp  DC.1300C Call

Camera cho kính hiển vi chuyên dụng 1.3Mp DC.1300C

Camera kết nối máy tính chuyên dụng 💢 Độ phân giả 1.3Mp ✅ Sử dụng được với nhiều loại kính hiển vi ✅ Tặng kèm phần mềm xử lý ảnh chuyên dụng ✅ Linh hoạt - Phù hợp với hầu hết hệ điều hành ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Camera dùng cho kính hiển vi kết nối tivi chuyên dụng VCE-1 Call

Camera dùng cho kính hiển vi kết nối tivi chuyên dụng VCE-1

Camera kết nối tivi dành cho kính hiển vi 💢 Độ phân giải 640 x 480 pixel ✅ Sử dụng được với nhiều loại kính hiển vi ✅ Thiết kế nhỏ gọn - Kết nối nhanh ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Camera kết nối máy tính chuyên dụng cho kính hiển vi DC-1300F (1.3Mp) Call

Camera kết nối máy tính chuyên dụng cho kính hiển vi DC-1300F (1.3Mp)

Camera kết nối máy tính chuyên dụng 💢 Độ phân giả 1.3Mp ✅ Sử dụng được với nhiều loại kính hiển vi ✅ Tặng kèm phần mềm xử lý ảnh chuyên dụng ✅ Linh hoạt - Phú hợp với hầu hết hệ điều hành ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Camera kết nối máy tính chuyên dụng cho kính hiển vi DC-3000F (3Mp) Call

Camera kết nối máy tính chuyên dụng cho kính hiển vi DC-3000F (3Mp)

Camera kết nối máy tính chuyên dụng DC-3000F 💢 Độ phân giả 3Mp ✅ Sử dụng được với nhiều loại kính hiển vi ✅ Tặng kèm phần mềm xử lý ảnh chuyên dụng ✅ Linh hoạt - Phú hợp với hầu hết hệ điều hành ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Camera kết nối máy tính chuyên dụng cho kính hiển vi DC-5000F (5.0Mp) Call

Camera kết nối máy tính chuyên dụng cho kính hiển vi DC-5000F (5.0Mp)

Camera kết nối máy tính chuyên dụng 💢 Độ phân giả 5Mp ✅ Sử dụng được với nhiều loại kính hiển vi ✅ Tặng kèm phần mềm xử lý ảnh chuyên dụng ✅ Linh hoạt - Phù hợp với hầu hết hệ điều hành ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Camera kết nối máy tính chuyên dụng cho kính hiển vi MD500 (5Mp) Call

Camera kết nối máy tính chuyên dụng cho kính hiển vi MD500 (5Mp)

Camera kết nối máy tính chuyên dụng 💢 Độ phân giả 5Mp ✅ Sử dụng được với nhiều loại kính hiển vi ✅ Tặng kèm phần mềm xử lý ảnh chuyên dụng ✅ Linh hoạt - Phù hợp với hầu hết hệ điều hành ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Camera kết nối máy tính chuyên dụng cho kính hiển vi MD300 (3Mp) Call

Camera kết nối máy tính chuyên dụng cho kính hiển vi MD300 (3Mp)

Camera kết nối máy tính chuyên dụng MD300 💢 Độ phân giả 3Mp ✅ Sử dụng được với nhiều loại kính hiển vi ✅ Tặng kèm phần mềm xử lý ảnh chuyên dụng ✅ Linh hoạt - Phú hợp với hầu hết hệ điều hành ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Camera kết nối máy tính chuyên dụng cho kính hiển vi MD130 (1.3Mp) Call

Camera kết nối máy tính chuyên dụng cho kính hiển vi MD130 (1.3Mp)

Camera kết nối máy tính chuyên dụng 💢 Độ phân giả 1.3Mp ✅ Sử dụng được với nhiều loại kính hiển vi ✅ Tặng kèm phần mềm xử lý ảnh chuyên dụng ✅ Linh hoạt - Phù hợp với hầu hết hệ điều hành ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 2 mắt Trung Quốc XSZ-107T (đèn LED) Call

Kính hiển vi 2 mắt Trung Quốc XSZ-107T (đèn LED)

Kính hiển vi 2 mắt【 XSZ-107T】 💢 Độ phóng đại 1000 lần hoặc 1600 lần ✅ Đèn LED tuổi thọ cao ✅ Hệ thống quang học được xử lý chống mốc tốt ✅ Núm chỉnh độ chính xác cao ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn trực tuyến

Tư vấn trực tuyến - 0968.406.636

Mr.Tú

Mr.Tú - 0968.406.636

Mr. Tú

Mr. Tú - 0911373488

Mr.Tú

Mr.Tú - 0911.373.488

Sản phẩm bán chạy

Fanpage Facebook

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 20
  • Hôm nay 41
  • Hôm qua 1,015
  • Trong tuần 4,409
  • Trong tháng 32,223
  • Tổng cộng 1,937,014

Top

   (0)