LÒ NUNG

mỗi trang
LÒ NUNG NABERTHERM 1 Lít-1200oC L1/12

LÒ NUNG NABERTHERM 1 Lít-1200oC L1/12

- Nhiệt độ tối đa: 12000C - Dung tích buồng: 1 lít - Trọng lượng: 10 kg - Hệ điều khiển: B180 với màn hình hiển thị LCD, chức năng cài đặt, nhiệt độ thời gian theo chu trình. Chức năng bảo vệ tự động khi quá nhiệt, quá dòng, quá áp. - Cài đặt thời gian đến: 99 giờ 59 phút. - Nguồn điện: 220V/50Hz

34,500,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG NABERTHERM 6 Lít-1100oC LE 6/11

LÒ NUNG NABERTHERM 6 Lít-1100oC LE 6/11

- Nhiệt độ tối đa: 1100 0C - Dung tích buồng: 6 lít - Trọng lượng:18 kg - Hệ điều khiển R6 - Nguồn điện: 230 V, 1 Phase. - Công suất: 1,8 KW

42,500,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG NABERTHERM 5 Lít-1200oC LT5/12

LÒ NUNG NABERTHERM 5 Lít-1200oC LT5/12

- Nhiệt độ tối đa: 1200 0C - Dung tích buồng: 5 lít - Trọng lượng: 35 kg - Hệ điều khiển: B180 với màn hình hiển thị LCD, chức năng cài đặt, nhiệt độ thời gian theo chu trình. Chức năng bảo vệ tự động khi quá nhiệt, quá dòng, quá áp. - Cài đặt thời gian đến: 99 giờ 59 phút. - Nguồn điện: 220V/50Hz - Công suất: 2,4 KW

68,500,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG NABERTHERM 5 Lít-1200oC L5/12

LÒ NUNG NABERTHERM 5 Lít-1200oC L5/12

- Nhiệt độ tối đa: 1200 0C - Dung tích buồng: 5 lít - Trọng lượng: 35 kg - Hệ điều khiển: B180 với màn hình hiển thị LCD, chức năng cài đặt, nhiệt độ thời gian theo chu trình. Chức năng bảo vệ tự động khi quá nhiệt, quá dòng, quá áp. - Cài đặt thời gian đến: 99 giờ 59 phút. - Nguồn điện: 220V/50Hz - Công suất: 2,4 KW

71,500,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG NABERTHERM 4 Lít-1100oC LE 4/11

LÒ NUNG NABERTHERM 4 Lít-1100oC LE 4/11

- Nhiệt độ tối đa: 1100 0C - Dung tích buồng: 4 lít - Trọng lượng: 15 kg - Hệ điều khiển R6 - Nguồn điện: 230 V, 1 Phase. - Công suất: 1,8 KW

35,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG ĐỐT MẪU CÓ CÂN 9 LÍT 1100oC L9/11/SW Call

LÒ NUNG ĐỐT MẪU CÓ CÂN 9 LÍT 1100oC L9/11/SW

-Nhiệt độ tối đa: 1100 0C -Dung tích buồng: 9 lít -Trọng lượng:55 kg -Hệ điều khiển B180 -Nguồn điện: 230 V, 1 Phase. -Công suất:3,0KW

Vui lòng gọi
LÒ NUNG ĐỐT TRO NABERTHERM 15 LÍT 1100oC LVT15/11

LÒ NUNG ĐỐT TRO NABERTHERM 15 LÍT 1100oC LVT15/11

-Nhiệt độ tối đa: 1100 0C -Dung tích buồng: 15 lít -Trọng lượng:55 kg -Hệ điều khiển B180 -Nguồn điện: 230 V, 1 Phase. -Công suất:3,6KW

95,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG CƠ BẢN NABERTHERM 11 Lít-1280oC N 11/H

LÒ NUNG CƠ BẢN NABERTHERM 11 Lít-1280oC N 11/H

-Nhiệt độ tối đa: 12800C -Dung tích buồng: 11 lít -Trọng lượng:70 kg - Hệ điều khiển: B150 -Nguồn điện: 230 V, 1 Phase. -Công suất:3,6KW

75,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG ĐỐT TRO 15 LÍT 1100oC LV15/11

LÒ NUNG ĐỐT TRO 15 LÍT 1100oC LV15/11

-Nhiệt độ tối đa: 1100 0C -Dung tích buồng: 15 lít -Trọng lượng:55 kg -Hệ điều khiển B180 -Nguồn điện: 230 V, 1 Phase. -Công suất:3,6KW

95,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG ĐỐT TRO 9 Lít-1100oC LVT 9/11

LÒ NUNG ĐỐT TRO 9 Lít-1100oC LVT 9/11

-Nhiệt độ tối đa: 11000C -Dung tích buồng: 9 lít -Trọng lượng: 45 kg - Hệ điều khiển B180 -Nguồn điện: 230 V, 1 Phase. -Công suất: 3,0KW

78,500,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG NABERTHERM 3 Lít-1400oC HTC 03/14 Call

LÒ NUNG NABERTHERM 3 Lít-1400oC HTC 03/14

- Nhiệt độ tối đa: 14000C - Dung tích buồng: 3 lít - Trọng lượng: 20 kg - Hệ điều khiển: P330 với màn hình hiển thị LCD, chức năng cài đặt, nhiệt độ thời gian theo chu trình. Chức năng bảo vệ tự động khi quá nhiệt, quá dòng, quá áp. - Cài đặt thời gian đến: 99 giờ 59 phút. - Nguồn điện: 380V/50Hz -Công suất: 9 KW

Vui lòng gọi
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 40 Lít-1200oC L40/12

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 40 Lít-1200oC L40/12

- Nhiệt độ tối đa: 1100oC - Dung tích buồng: 40 lít - Trọng lượng: 95 kg - Hệ điều khiển B180 - Nguồn điện: 380 V, 3 pha - Công suất: 6,0 KW

124,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG ĐỐT MẪU PHÂN TÍCH CÓ CÂN 9 LÍT 1100oC LT9/11/SW

LÒ NUNG ĐỐT MẪU PHÂN TÍCH CÓ CÂN 9 LÍT 1100oC LT9/11/SW

- Nhiệt độ tối đa: 1100 0C - Dung tích buồng: 9 lít - Trọng lượng: 55 kg - Hệ điều khiển B180 - Nguồn điện: 230 V, 1 Phase. - Công suất: 3,0KW - Kích thước trong:230x240x170mm(WxDxH)

166,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG NABERTHERM 9 Lít-1300oC LT9/13 (LT9/13)

LÒ NUNG NABERTHERM 9 Lít-1300oC LT9/13 (LT9/13)

- Nhiệt độ tối đa: 1300 0C - Dung tích buồng: 9 lít - Trọng lượng:60 kg - Hệ điều khiển B180 - Nguồn điện: 230 V, 1 Phase. -Công suất: 3 KW

90,500,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG 15 LÍT 1300oC  MODE: LT15/13

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG 15 LÍT 1300oC MODE: LT15/13

- Nhiệt độ tối đa: 1300 0C - Dung tích buồng: 15 lít - Trọng lượng: 70 kg - Hệ điều khiển B180 - Nguồn điện: 230 V, 1 Phase. - Công suất: 3,6KW

94,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG NABERTHERM 24 Lít-1100oC L24/11 (LT24/11)

LÒ NUNG NABERTHERM 24 Lít-1100oC L24/11 (LT24/11)

- Nhiệt độ tối đa: 1100 0C - Dung tích buồng: 24 lít - Trọng lượng: 75 kg - Hệ điều khiển B180 - Nguồn điện: 380 V, 3 pha - Công suất: 4,5 KW

102,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG NABERTHERM 8 LÍT 1500oC HTCT 08/15 Call

LÒ NUNG NABERTHERM 8 LÍT 1500oC HTCT 08/15

Nhiệt độ Max: 15000C Hệ điều khiển: P330 Kích thước buồng nung (WxDxH) mm: 170x290x170 Kích thước ngoài (WxDxH) mm: 450x620x570 Dung tích: 8lít

Vui lòng gọi
LÒ NUNG NHIỆT ĐỘ CAO 8 LÍT 1600oC HTCT 08/16 Call

LÒ NUNG NHIỆT ĐỘ CAO 8 LÍT 1600oC HTCT 08/16

Nhiệt độ Max: 16000C Hệ điều khiển: P330 Kích thước buồng nung (WxDxH) mm: 170x290x170 Kích thước ngoài (WxDxH) mm: 450x620x570 Dung tích: 8lít

Vui lòng gọi
LÒ NUNG ĐỐT MẪU PHÂN TÍCH 9 LÍT 1200oC LT9/12/SW

LÒ NUNG ĐỐT MẪU PHÂN TÍCH 9 LÍT 1200oC LT9/12/SW

-Nhiệt độ tối đa: 1200 0C -Dung tích buồng: 9 lít -Trọng lượng:55 kg -Hệ điều khiển B180 -Nguồn điện: 230 V, 1 Phase. -Công suất:3,0KW

190,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG NABERTHERM 24 Lít-1200oC L24/12

LÒ NUNG NABERTHERM 24 Lít-1200oC L24/12

- Nhiệt độ tối đa: 1200oC - Dung tích buồng: 24 lít - Trọng lượng: 75 kg - Hệ điều khiển B180 - Nguồn điện: 380 V/50Hz, 3 pha - Công suất: 4,5 KW

110,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG ĐỐT MẪU PHÂN TÍCH CHUYÊN DỤNG  NABERTHERM L9/12/SW

LÒ NUNG ĐỐT MẪU PHÂN TÍCH CHUYÊN DỤNG NABERTHERM L9/12/SW

- Nhiệt độ tối đa: 1200 0C - Dung tích buồng: 9 lít - Trọng lượng: 55 kg - Hệ điều khiển B180 - Nguồn điện: 230 V, 1 Phase. - Công suất: 3,0KW

190,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG NHIỆT ĐỘ CAO NABERTHERM 4 LÍT 1800oC LHT04/18

LÒ NUNG NHIỆT ĐỘ CAO NABERTHERM 4 LÍT 1800oC LHT04/18

- Nhiệt độ tối đa: 1800 0C - Dung tích buồng: 4 lít - Trọng lượng:85 kg - Hệ điều khiển: C40/42 - Nguồn điện: 230 V, 3 Phase. - Công suất: 5,2KW

375,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG NABERTHERM NHIỆT ĐỘ CAO 4 LÍT 1700oC LHT04/17

LÒ NUNG NABERTHERM NHIỆT ĐỘ CAO 4 LÍT 1700oC LHT04/17

-Nhiệt độ tối đa: 1750 0C -Dung tích buồng: 4 lít -Trọng lượng:85 kg - Hệ điều khiển: C40/42 -Nguồn điện: 230 V, 3 Phase. -Công suất: 5,2KW

265,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG 8 LÍT 1600oC HTC08/16 Call

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG 8 LÍT 1600oC HTC08/16

-Nhiệt độ tối đa: 1600 0C -Dung tích buồng: 8 lít -Trọng lượng:40 kg - Hệ điều khiển: B180 -Nguồn điện: 230 V, 3 Phase. -Công suất: 13,0KW

Vui lòng gọi
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 8 LÍT 1400oC HTC08/14 Call

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 8 LÍT 1400oC HTC08/14

-Nhiệt độ tối đa: 1400 0C -Dung tích buồng: 8 lít -Trọng lượng:40 kg - Hệ điều khiển: B180 -Nguồn điện: 230 V, 3 Phase.

Vui lòng gọi
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 40 Lít-1200oC LT40/12

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 40 Lít-1200oC LT40/12

- Nhiệt độ tối đa: 1100oC - Dung tích buồng: 40 lít - Trọng lượng: 95 kg - Hệ điều khiển B180 - Nguồn điện: 380 V, 3 pha - Công suất: 6,0 KW

120,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG  NABERTHERM 15 Lít-1200oC L15/12(LT15/12)

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 15 Lít-1200oC L15/12(LT15/12)

- Dung tích buồng: 15 lít - Trọng lượng: 55 kg - Hệ điều khiển B180 - Nguồn điện: 220 V/50Hz, 1 pha - Công suất: 3,6 KW

87,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG NABERTHERM 40 Lít-1100oC L40/11 (LT40/11)

LÒ NUNG NABERTHERM 40 Lít-1100oC L40/11 (LT40/11)

-Nhiệt độ tối đa: 1100 0C -Dung tích buồng: 40lít -Trọng lượng: 75 kg -Hệ điều khiển B180 -Nguồn điện: 380 V, 3 pha -Công suất: 6,0 KW

107,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 40 Lít-1100oC L40/11

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG NABERTHERM 40 Lít-1100oC L40/11

-Nhiệt độ tối đa: 1100 0C -Dung tích buồng: 40 lít -Trọng lượng: 75 kg -Hệ điều khiển B180 -Nguồn điện: 380 V, 3 pha -Công suất: 6,0 KW

102,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG 9 LÍT 1200oC LT9/12 (L9/12)

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG 9 LÍT 1200oC LT9/12 (L9/12)

- Nhiệt độ tối đa: 1200 0C - Dung tích buồng: 9 lít - Trọng lượng: 45 kg - Hệ điều khiển B180 - Nguồn điện: 230 V,1phase. - Công suất: 3,0 KW

81,500,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG ĐỐT TRO 5 LÍT 1100oC LV5/11

LÒ NUNG ĐỐT TRO 5 LÍT 1100oC LV5/11

-Nhiệt độ tối đa: 1100 0C -Dung tích buồng: 5 lít -Trọng lượng:35 kg - Hệ điều khiển B180 -Nguồn điện: 230 V, 1 Phase. -Công suất:2,4KW

71,500,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG 5 LÍT 1100oC L5/11

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG 5 LÍT 1100oC L5/11

-Nhiệt độ tối đa: 11000C -Dung tích buồng: 5 lít -Trọng lượng: 35 kg -Hệ điều khiển B180 -Nguồn điện: 220V/50Hz -Công suất: 2,4 KW

60,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG 7,2 LÍT 1200oC SX2-5-12

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG 7,2 LÍT 1200oC SX2-5-12

+ Nhiệt độ max: 1200oC + Công suất: 5KW + Kích thước lòng: 300 x 200 x 120 mm + Kích thước ngoài: 650 x 570 x 550 mm + Dung tích: 7,2 lít + Bộ điều khiển, khống chế nhiệt độ với chức năng bảo vệ tự động khi quá nhiệt, quá dòng.

7,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG NHIỆT ĐỘ CAO 3 LÍT 1600oC HTCT 03/16

LÒ NUNG NHIỆT ĐỘ CAO 3 LÍT 1600oC HTCT 03/16

Hệ điều khiển: P330 Kích thước buồng nung (WxDxH) mm: 120x210x120 Kích thước ngoài (WxDxH) mm: 400x535x530 Dung tích:3lít Công suất (kW): 9,0

194,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG NABERTHERM 9 Lít-1200oC L9/12/B180

LÒ NUNG NABERTHERM 9 Lít-1200oC L9/12/B180

- Nhiệt độ tối đa: 1200 0C - Dung tích buồng: 9 lít - Trọng lượng:45 kg - Hệ điều khiển B180 - Nguồn điện: 230 V,1phase. - Công suất: 3,0 KW

78,000,000 đ
MUA NGAY
LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG 16 lít 1000oC SX2-8-10

LÒ NUNG CHUYÊN DỤNG 16 lít 1000oC SX2-8-10

+ Nhiệt độ max: 1000oC + Công suất: 8KW + Kích thước trong: 400 x 250 x 160 mm + Kích thước ngoài: 720 x 580 x 610 mm + Dung tích: 16 lít

10,500,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn trực tuyến

Tư vấn trực tuyến - 0968.406.636

Mr.Tú

Mr.Tú - 0968.406.636

Mr. Tú

Mr. Tú - 0911373488

Mr.Tú

Mr.Tú - 0911.373.488

Sản phẩm bán chạy

Fanpage Facebook

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 21
  • Hôm nay 1,015
  • Hôm qua 1,388
  • Trong tuần 1,015
  • Trong tháng 37,375
  • Tổng cộng 1,942,166

Top

   (0)