Kính hiển vi soi nổi

mỗi trang
Kính hiển vi soi nổi 7X-45X kèm Camera 5mp Trung Quốc MSZ-5000F Call

Kính hiển vi soi nổi 7X-45X kèm Camera 5mp Trung Quốc MSZ-5000F

Kính hiển vi soi nổi 3 mắt ✅ Độ phóng đại zoom liên tục 7-45 lần ✅ Camera kết nối máy tính 5mp DC-5000F ✅ 2 đèn Halogen chiếu sáng từ dưới lên và từ trên xuống ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi soi nổi kèm camera 3mp Trung Quốc 7X-45X MSZ-3000F Call

Kính hiển vi soi nổi kèm camera 3mp Trung Quốc 7X-45X MSZ-3000F

Kính hiển vi soi nổi 3 mắt ✅ Độ phóng đại zoom liên tục 7-45 lần ✅ Camera kết nối máy tính DC-3000F 3mp ✅ 2 đèn Halogen chiếu sáng từ dưới lên và từ trên xuống ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi soi nổi kết nối máy tính Novel JSZ5BS Call

Kính hiển vi soi nổi kết nối máy tính Novel JSZ5BS

Kính hiển vi soi nổi 3 mắt chuyên dụng ✅ Độ phóng đại zoom liên tục 10-45 lần ✅ 02 Đèn LED siêu sáng, tuổi thọ cao ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi soi nổi 3 mắt 8X-50X JSZ-6S (Novel - Trung Quốc) Call

Kính hiển vi soi nổi 3 mắt 8X-50X JSZ-6S (Novel - Trung Quốc)

Kính hiển vi soi nổi 3 mắt chuyên dụng ✅ Độ phóng đại zoom liên tục 8-50 lần ✅ 02 Đèn LED siêu sáng, tuổi thọ cao ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi soi nổi 8X đến 50X JSZ6 ( Novel - Trung Quốc) Call

Kính hiển vi soi nổi 8X đến 50X JSZ6 ( Novel - Trung Quốc)

Kính hiển vi soi nổi 2 mắt chuyên dụng ✅ Độ phóng đại zoom liên tục 8-50 lần ✅ 02 Đèn LED siêu sáng, tuổi thọ cao ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi nổi có tay xoay kéo dài SZM7045-STL2 Call

Kính hiển vi nổi có tay xoay kéo dài SZM7045-STL2

Kính hiển vi soi nổi 2 mắt tay xoay di động ✅ Độ phóng đại zoom liên tục 7-45 lần ✅ Đèn LED ring siêu sáng, tuổi thọ cao ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi nổi với tay kéo dài SZM7045-STL1 Call

Kính hiển vi nổi với tay kéo dài SZM7045-STL1

Kính hiển vi soi nổi 2 mắt tay di động ✅ Độ phóng đại zoom liên tục 7-45 lần ✅ Đèn LED ring siêu sáng, tuổi thọ cao ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi soi nổi kết nối máy tính chuyên dụng SZM7045T Call

Kính hiển vi soi nổi kết nối máy tính chuyên dụng SZM7045T

Kính hiển vi soi nổi 3 mắt kết nối camera ✅ Độ phóng đại zoom liên tục 7-45 lần ✅ Đèn LED ring siêu sáng, tuổi thọ cao ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045 (loại đế cong) Call

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM7045 (loại đế cong)

Kính hiển vi soi nổi 2 mắt đế rộng ✅ Độ phóng đại zoom liên tục 7-45 lần ✅ Kích thước đế 400x350mm ✅ Đèn LED ring siêu sáng, tuổi thọ cao ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi soi linh kiện kiểu đế rộng SZM645-B7 Call

Kính hiển vi soi linh kiện kiểu đế rộng SZM645-B7

Kính hiển vi soi nổi 2 mắt đế rộng ✅ Độ phóng đại zoom liên tục 7-45 lần ✅ Kích thước đế 400x350mm ✅ Đèn LED ring siêu sáng, tuổi thọ cao ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi soi linh kiện kiểu đế rộng Trung Quốc SZMN645-B7 Call

Kính hiển vi soi linh kiện kiểu đế rộng Trung Quốc SZMN645-B7

Kính hiển vi soi nổi 2 mắt đế rộng ✅ Độ phóng đại zoom liên tục 7-45 lần ✅ Kích thước đế 400x350mm ✅ Đèn LED ring siêu sáng, tuổi thọ cao ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi soi nổi kiểu đế rộng SZM45-B7 Call

Kính hiển vi soi nổi kiểu đế rộng SZM45-B7

Kính hiển vi soi nổi 2 mắt đế rộng ✅ Độ phóng đại zoom liên tục 7-45 lần ✅ Kích thước đế 400x350mm ✅ Đèn LED ring siêu sáng, tuổi thọ cao ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi soi linh kiện kiểu đế rộng Trung Quốc SZMN45-B7 Call

Kính hiển vi soi linh kiện kiểu đế rộng Trung Quốc SZMN45-B7

Kính hiển vi soi nổi 2 mắt đế rộng ✅ Độ phóng đại zoom liên tục 7-45 lần ✅ Kích thước đế 400x350mm ✅ Đèn LED ring siêu sáng, tuổi thọ cao ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi soi linh kiện kiểu đế rộng SZMN645-B5 (7X đến 45X) Call

Kính hiển vi soi linh kiện kiểu đế rộng SZMN645-B5 (7X đến 45X)

Kính hiển vi soi nổi 2 mắt đế rộng ✅ Độ phóng đại zoom liên tục 7-45 lần ✅ Kích thước đế 380x260mm ✅ Đèn LED ring siêu sáng, tuổi thọ cao ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi soi linh kiện kiểu đế rộng SZM645-B5 (7X đến 45X) Call

Kính hiển vi soi linh kiện kiểu đế rộng SZM645-B5 (7X đến 45X)

Kính hiển vi soi nổi 2 mắt đế rộng ✅ Độ phóng đại zoom liên tục 7-45 lần ✅ Kích thước đế 380x260mm ✅ Đèn LED ring siêu sáng, tuổi thọ cao ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi soi nổi kiểu đế rộng SZM45-B5 (7X đến 45X) Call

Kính hiển vi soi nổi kiểu đế rộng SZM45-B5 (7X đến 45X)

Kính hiển vi soi nổi 2 mắt đế rộng ✅ Độ phóng đại zoom liên tục 7-45 lần ✅ Kích thước đế 380x260mm ✅ Đèn LED ring siêu sáng, tuổi thọ cao ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi soi linh kiện kiểu đế rộng SZMN45-B5 (7X đến 45X) Call

Kính hiển vi soi linh kiện kiểu đế rộng SZMN45-B5 (7X đến 45X)

Kính hiển vi soi nổi 2 mắt đế rộng ✅ Độ phóng đại zoom liên tục 7-45 lần ✅ Kích thước đế 380x260mm ✅ Đèn LED ring siêu sáng, tuổi thọ cao ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM45-B1 Call

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng SZM45-B1

Kính hiển vi soi nổi 2 mắt Trung Quốc ✅ Độ phóng đại zoom liên tục 7-45 lần ✅ Đèn LED ring siêu sáng, tuổi thọ cao ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi soi nổi kèm đèn Led ring SZM645-B1 Call

Kính hiển vi soi nổi kèm đèn Led ring SZM645-B1

Kính hiển vi soi nổi 2 mắt Trung Quốc ✅ Độ phóng đại zoom liên tục 7-45 lần ✅ Đèn LED ring siêu sáng, tuổi thọ cao ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng Trung Quốc SZM45-MST1 (7X - 45X) Call

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng Trung Quốc SZM45-MST1 (7X - 45X)

Kính hiển vi soi nổi 2 mắt Trung Quốc ✅ Độ phóng đại zoom liên tục 7-45 lần ✅ Đèn LED ring siêu sáng, tuổi thọ cao ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng Trung Quốc SZMN45-MST1 (7X - 45X) Call

Kính hiển vi soi nổi chuyên dụng Trung Quốc SZMN45-MST1 (7X - 45X)

Kính hiển vi soi nổi 2 mắt Trung Quốc ✅ Độ phóng đại zoom liên tục 7-45 lần ✅ Đèn LED ring siêu sáng, tuổi thọ cao ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi soi nổi Euromex DZ.1605 (8X tới 50X) Call

Kính hiển vi soi nổi Euromex DZ.1605 (8X tới 50X)

Kính hiển vi soi nổi Euromex ✅ Độ phóng đại zoom liên tục 8-50 lần ✅ Đèn LED siêu sáng, tuổi thọ cao ✅ Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng Euromex- Hà Lan

Vui lòng gọi
Kính hiển vi soi nổi Euromex DZ-1600 (8X đến 50X) Call

Kính hiển vi soi nổi Euromex DZ-1600 (8X đến 50X)

Kính hiển vi soi nổi Euromex ✅ Độ phóng đại zoom liên tục 8-50 lần ✅ Đèn LED siêu sáng, tuổi thọ cao ✅ Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng Euromex- Hà Lan

Vui lòng gọi
Kính hiển vi soi nổi Euromex DZ.1805 (8X tới 64X) Call

Kính hiển vi soi nổi Euromex DZ.1805 (8X tới 64X)

Kính hiển vi soi nổi Euromex ✅ Độ phóng đại zoom liên tục 8-64 lần ✅ Đèn LED siêu sáng, tuổi thọ cao ✅ Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng Euromex- Hà Lan

Vui lòng gọi
Kính hiển vi soi nổi Euromex DZ.1800 (8X tới 64X) Call

Kính hiển vi soi nổi Euromex DZ.1800 (8X tới 64X)

Kính hiển vi soi nổi Euromex ✅ Độ phóng đại zoom liên tục 8-64 lần ✅ Đèn LED siêu sáng, tuổi thọ cao ✅ Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng Euromex- Hà Lan

Vui lòng gọi
Kính hiển vi soi nổi Euromex DZ.1105 (8X tới 80X) Call

Kính hiển vi soi nổi Euromex DZ.1105 (8X tới 80X)

Kính hiển vi soi nổi Euromex ✅ Độ phóng đại zoom liên tục 8-80 lần ✅ Đèn LED siêu sáng, tuổi thọ cao ✅ Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng Euromex- Hà Lan

Vui lòng gọi
Kính hiển vi soi nổi Euromex DZ.1100 (8X tới 80X) Call

Kính hiển vi soi nổi Euromex DZ.1100 (8X tới 80X)

Kính hiển vi soi nổi Euromex ✅ Độ phóng đại zoom liên tục 8-80 lần ✅ Đèn LED siêu sáng, tuổi thọ cao ✅ Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng Euromex- Hà Lan

Vui lòng gọi
Kính hiển vi soi nổi 3 mắt Euromex SB.3903-P (7X đến 45X) Call

Kính hiển vi soi nổi 3 mắt Euromex SB.3903-P (7X đến 45X)

✅ Kính hiển vi 3 mắt ✅ Độ phóng đại zoom liên tục 7-45 lần ✅ Đèn LED siêu sáng, tuổi thọ cao ✅ Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng Euromex- Hà Lan

Vui lòng gọi
Kính hiển vi soi nổi 3 mắt Euromex SB.3903 ( 7X đến 45X) Call

Kính hiển vi soi nổi 3 mắt Euromex SB.3903 ( 7X đến 45X)

Kính hiển vi soi nổi 3 mắt SB.3903 ✅ Độ phóng đại zoom liên tục 7-45 lần ✅ Đèn LED siêu sáng, tuổi thọ cao ✅ Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng Euromex- Hà Lan

Vui lòng gọi
Kính hiển vi soi nổi 3 mắt tay kéo dài Euromex SB.1903-U Call

Kính hiển vi soi nổi 3 mắt tay kéo dài Euromex SB.1903-U

✅ Kính hiển vi soi nổi kết nối máy tính ✅ Tay kéo dài - Cơ động cao ✅ Độ phóng đại zoom liên tục 7-45 lần ✅ Đèn LED siêu sáng, tuổi thọ cao ✅ Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng Euromex- Hà Lan

Vui lòng gọi
Kính hiển vi soi nổi 3 mắt Euromex StereoBlue SB.1903-P Call

Kính hiển vi soi nổi 3 mắt Euromex StereoBlue SB.1903-P

✅ Kính hiển vi soi nổi kết nối máy tính ✅ Độ phóng đại zoom liên tục 7-45 lần ✅ Đèn LED siêu sáng, tuổi thọ cao ✅ Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng Euromex- Hà Lan

Vui lòng gọi
Kính hiển vi soi nổi 3 mắt Euromex StereoBlue SB.1903 Call

Kính hiển vi soi nổi 3 mắt Euromex StereoBlue SB.1903

✅ Kính hiển vi soi nổi kết nối máy tính ✅ Độ phóng đại zoom liên tục 7-45 lần ✅ Đèn LED siêu sáng, tuổi thọ cao ✅ Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng Euromex- Hà Lan

Vui lòng gọi
Kính hiển vi soi nổi phóng đại 7 đến 45 lần StereoBlue SB.1902-P Call

Kính hiển vi soi nổi phóng đại 7 đến 45 lần StereoBlue SB.1902-P

✅ Kính hiển vi soi nổi 2 mắt ✅ Độ phóng đại zoom liên tục 7-45 lần ✅ Đèn LED siêu sáng, tuổi thọ cao ✅ Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng Euromex- Hà Lan

Vui lòng gọi
Kính hiển vi soi nổi phóng đại 7 đến 45 lần StereoBlue SB.1902-U Call

Kính hiển vi soi nổi phóng đại 7 đến 45 lần StereoBlue SB.1902-U

✅ Kính hiển vi soi nổi 2 mắt ✅ Độ phóng đại zoom liên tục 7-45 lần ✅ Đèn LED siêu sáng, tuổi thọ cao ✅ Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng Euromex- Hà Lan

Vui lòng gọi
Kính hiển vi soi nổi phóng đại 7 đến 45 lần StereoBlue SB.1902 Call

Kính hiển vi soi nổi phóng đại 7 đến 45 lần StereoBlue SB.1902

✅ Kính hiển vi soi nổi Zoom liên tục 7-45 lần ✅ Đèn LED siêu sáng, tuổi thọ cao ✅ Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng Euromex- Hà Lan

Vui lòng gọi
Kính hiển vi soi nổi phóng đại 20/40 lần StereoBlue SB.1402-P Call

Kính hiển vi soi nổi phóng đại 20/40 lần StereoBlue SB.1402-P

✅ Kính hiển vi soi nổi 2 mắt ✅ Độ phóng đại 20X hoặc 40X ✅ Đèn LED siêu sáng, tuổi thọ cao ✅ Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng Euromex- Hà Lan

Vui lòng gọi

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn trực tuyến

Tư vấn trực tuyến - 0968.406.636

Mr.Tú

Mr.Tú - 0968.406.636

Mr. Tú

Mr. Tú - 0911373488

Mr.Tú

Mr.Tú - 0911.373.488

Sản phẩm bán chạy

Fanpage Facebook

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 26
  • Hôm nay 1,448
  • Hôm qua 1,274
  • Trong tuần 2,722
  • Trong tháng 39,082
  • Tổng cộng 1,943,873

Top

   (0)