Kính hiển vi kết nối máy tính

mỗi trang
Kính hiển vi 2 mắt Trung Quốc XSZ-107T (đèn LED) Call

Kính hiển vi 2 mắt Trung Quốc XSZ-107T (đèn LED)

Kính hiển vi 2 mắt【 XSZ-107T】 💢 Độ phóng đại 1000 lần hoặc 1600 lần ✅ Đèn LED tuổi thọ cao ✅ Hệ thống quang học được xử lý chống mốc tốt ✅ Núm chỉnh độ chính xác cao ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 2 mắt Trung Quốc XSZ-107T (đèn Halogen) Call

Kính hiển vi 2 mắt Trung Quốc XSZ-107T (đèn Halogen)

Kính hiển vi 2 mắt【 XSZ-107T】 💢 Độ phóng đại 1000 lần hoặc 1600 lần ✅ Đèn Halogen vàng ấm độ bền cao ✅ Hệ thống quang học được xử lý chống mốc tốt ✅ Núm chỉnh độ chính xác cao ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 2 mắt kết nối tivi XSP-102V (640 lần) Call

Kính hiển vi 2 mắt kết nối tivi XSP-102V (640 lần)

Kính hiển vi 2 mắt【 XSP-102V】 💢 Kèm Camera kết nối tivi 💢 Độ phóng đại 640 lần ✅ Hệ thống quang học được xử lý chống mốc tốt ✅ Núm chỉnh độ chính xác cao ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 2 mắt Trung Quốc kèm camera 1.3mp XSP-102V (640 lần) Call

Kính hiển vi 2 mắt Trung Quốc kèm camera 1.3mp XSP-102V (640 lần)

Kính hiển vi 2 mắt【 XSP-102V】 💢 Kèm Camera 1.3 Mp 💢 Độ phóng đại 640 lần ✅ Hệ thống quang học được xử lý chống mốc tốt ✅ Núm chỉnh độ chính xác cao ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 2 mắt Trung Quốc kèm camera 3.0mp XSP-102V (640 lần) Call

Kính hiển vi 2 mắt Trung Quốc kèm camera 3.0mp XSP-102V (640 lần)

Kính hiển vi 2 mắt【 XSP-102V】 💢 Kèm Camera kết nối máy tính 3.0mp 💢 Độ phóng đại 640 lần ✅ Hệ thống quang học được xử lý chống mốc tốt ✅ Núm chỉnh độ chính xác cao ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 2 mắt Trung Quốc kèm camera 5.0mp XSP-102V (640 lần) Call

Kính hiển vi 2 mắt Trung Quốc kèm camera 5.0mp XSP-102V (640 lần)

Kính hiển vi 2 mắt【 XSP-102V】 💢 Kèm Camera 5.0 Mp 💢 Độ phóng đại 640 lần ✅ Hệ thống quang học được xử lý chống mốc tốt ✅ Núm chỉnh độ chính xác cao ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 2 mắt kết nối máy tính XSP-102V (640 lần) Call

Kính hiển vi 2 mắt kết nối máy tính XSP-102V (640 lần)

Kính hiển vi 2 mắt【 XSP-102V】 Chưa bao gồm Camera 💢 Độ phóng đại 640 lần ✅ Hệ thống quang học được xử lý chống mốc tốt ✅ Núm chỉnh độ chính xác cao ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 2 mắt kèm camera 5mp XSZ-1007-CCD Call

Kính hiển vi 2 mắt kèm camera 5mp XSZ-1007-CCD

Kính hiển vi 2 mắt【 XSZ-1007CCD】 💢 Kèm Camera 5mp 💢 Độ phóng đại 1000 lần hoặc 1600 lần ✅ Đèn Halogen ánh sáng vàng ấm tuổi thọ cao ✅ Hệ thống quang học được xử lý chống mốc tốt ✅ Núm chỉnh độ chính xác cao ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 2 mắt Trung Quốc kèm camera 3mp XSZ-1007-CCD Call

Kính hiển vi 2 mắt Trung Quốc kèm camera 3mp XSZ-1007-CCD

Kính hiển vi 2 mắt【 XSZ-1007CCD】 💢 Kèm Camera 3mp 💢 Độ phóng đại 1000 lần hoặc 1600 lần ✅ Đèn Halogen ánh sáng vàng ấm tuổi thọ cao ✅ Hệ thống quang học được xử lý chống mốc tốt ✅ Núm chỉnh độ chính xác cao ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 2 mắt kèm camera 1.3mp XSZ-1007-CCD Call

Kính hiển vi 2 mắt kèm camera 1.3mp XSZ-1007-CCD

Kính hiển vi 2 mắt【 XSZ-1007CCD】 💢 Kèm Camera 1.3mp 💢 Độ phóng đại 1000 lần hoặc 1600 lần ✅ Đèn Halogen ánh sáng vàng ấm tuổi thọ cao ✅ Hệ thống quang học được xử lý chống mốc tốt ✅ Núm chỉnh độ chính xác cao ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 2 mắt Trung Quốc kết nối tivi XSZ-1007-CCD Call

Kính hiển vi 2 mắt Trung Quốc kết nối tivi XSZ-1007-CCD

Kính hiển vi 2 mắt【 XSZ-1007CCD】 💢 Kèm Camera kết nồi tivi 💢 Độ phóng đại 1000 lần hoặc 1600 lần ✅ Đèn Halogen ánh sáng vàng ấm tuổi thọ cao ✅ Hệ thống quang học được xử lý chống mốc tốt ✅ Núm chỉnh độ chính xác cao ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 2 mắt Trung Quốc XSZ-1007-CCD (có cổng kết nối camera) Call

Kính hiển vi 2 mắt Trung Quốc XSZ-1007-CCD (có cổng kết nối camera)

Kính hiển vi 2 mắt【 XSZ-1007CCD】 💢 Chưa bao gồm Camera 💢 Độ phóng đại 1000 lần hoặc 1600 lần ✅ Đèn Halogen ánh sáng vàng ấm tuổi thọ cao ✅ Hệ thống quang học được xử lý chống mốc tốt ✅ Núm chỉnh độ chính xác cao ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Kính hiển vi Trung Quốc 3 mắt kèm camera 5mp XSZ-2007-CCD Call

Kính hiển vi Trung Quốc 3 mắt kèm camera 5mp XSZ-2007-CCD

Kính hiển vi 3 mắt【 XSZ-2007CCD】 💢 Kèm Camera 5mp 💢 Độ phóng đại 1000 lần hoặc 1600 lần ✅ Đèn Halogen ánh sáng vàng ấm tuổi thọ cao ✅ Hệ thống quang học được xử lý chống mốc tốt ✅ Núm chỉnh độ chính xác cao ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Kính hiển vi Trung Quốc 3 mắt kèm camera 5mp XSZ-2007-CCD Call

Kính hiển vi Trung Quốc 3 mắt kèm camera 5mp XSZ-2007-CCD

Kính hiển vi 3 mắt【 XSZ-2007CCD】 💢 Kèm Camera 5mp 💢 Độ phóng đại 1000 lần hoặc 1600 lần ✅ Đèn Halogen ánh sáng vàng ấm tuổi thọ cao ✅ Hệ thống quang học được xử lý chống mốc tốt ✅ Núm chỉnh độ chính xác cao ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Kính hiển vi Trung Quốc 3 mắt kèm camera 3mp XSZ-2007-CCD Call

Kính hiển vi Trung Quốc 3 mắt kèm camera 3mp XSZ-2007-CCD

Kính hiển vi 3 mắt【 XSZ-2007CCD】 💢 Kèm Camera 3mp 💢 Độ phóng đại 1000 lần hoặc 1600 lần ✅ Đèn Halogen ánh sáng vàng ấm tuổi thọ cao ✅ Hệ thống quang học được xử lý chống mốc tốt ✅ Núm chỉnh độ chính xác cao ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Kính hiển vi Trung Quốc 3 mắt kèm camera 1.3mp XSZ-2007-CCD Call

Kính hiển vi Trung Quốc 3 mắt kèm camera 1.3mp XSZ-2007-CCD

Kính hiển vi 3 mắt【 XSZ-2007CCD】 💢 Kèm Camera 1.3mp 💢 Độ phóng đại 1000 lần hoặc 1600 lần ✅ Đèn Halogen ánh sáng vàng ấm tuổi thọ cao ✅ Hệ thống quang học được xử lý chống mốc tốt ✅ Núm chỉnh độ chính xác cao ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 3 mắt Trung Quốc kèm camera kết nối tivi XSZ-2007-CCD Call

Kính hiển vi 3 mắt Trung Quốc kèm camera kết nối tivi XSZ-2007-CCD

Kính hiển vi 3 mắt【 XSZ-2007CCD】 💢 Kèm Camera kết nối tivi 💢 Độ phóng đại 1000 lần hoặc 1600 lần ✅ Đèn Halogen ánh sáng vàng ấm tuổi thọ cao ✅ Hệ thống quang học được xử lý chống mốc tốt ✅ Núm chỉnh độ chính xác cao ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 3 mắt kết nối vi tính XSZ-2007-CCD Call

Kính hiển vi 3 mắt kết nối vi tính XSZ-2007-CCD

Kính hiển vi 3 mắt【 XSZ-2007CCD】 💢 Độ phóng đại 1000 lần hoặc 1600 lần ✅ Đèn đèn Halogen ánh sáng vàng ấm tuổi thọ cao ✅ Hệ thống quang học được xử lý chống mốc tốt ✅ Núm chỉnh độ chính xác cao ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Kính hiển vi phản pha 3 mắt Euromex Hà Lan 86.341-LED (1000X) Call

Kính hiển vi phản pha 3 mắt Euromex Hà Lan 86.341-LED (1000X)

Kính hiển vi phản pha 3 mắt 86.341-LED ✅ Độ phóng đại 1000X ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Đèn LED 1W - Tuổi thọ cao - Có điều chỉnh độ sáng ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi phản pha 3 mắt Euromex Hà Lan 86.349-LED (1000X) Call

Kính hiển vi phản pha 3 mắt Euromex Hà Lan 86.349-LED (1000X)

Kính hiển vi phản pha 3 mắt 86.349-LED ✅ Độ phóng đại 1000X ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Đèn LED 1W - Tuổi thọ cao - Có điều chỉnh độ sáng ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi phản pha 3 mắt Euromex Hà Lan 86.341 (1000X) Call

Kính hiển vi phản pha 3 mắt Euromex Hà Lan 86.341 (1000X)

Kính hiển vi 3 mắt 86.341 ✅ Độ phóng đại 1000X ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Đèn Halogen 20W - Tuổi thọ cao - Có điều chỉnh độ sáng ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 3 mắt Euromex Hà Lan 86.041 (1000X) Call

Kính hiển vi 3 mắt Euromex Hà Lan 86.041 (1000X)

Kính hiển vi 3 mắt 86.041 ✅ Độ phóng đại 1000X ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Đèn Halogen 20W - Tuổi thọ cao - Có điều chỉnh độ sáng ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 1 mắt phân cực, đô phóng đại 400 lần Euromex EC.2001-P Call

Kính hiển vi 1 mắt phân cực, đô phóng đại 400 lần Euromex EC.2001-P

Kính hiển vi phân cực 1 mắt Euromex EC.2001-P ✅ Độ phóng đại 400X ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Đèn Halogen 20W - Có điều chỉnh độ sáng ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 1mắt Euromex tích hợp Camera 3.2Mp EC.1605 (600X) Call

Kính hiển vi 1mắt Euromex tích hợp Camera 3.2Mp EC.1605 (600X)

Kính hiển vi sinh học 1 mắt Euromex EC.1605 ✅ Kính hiển vi tích hợp Camera 3.2Mp ✅ Độ phóng đại 600X ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Sử dụng đèn LED 3W - Tuổi thọ cao ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 1mắt Euromex tích hợp Camera 3.2Mp EC.1105 (1000X) Call

Kính hiển vi 1mắt Euromex tích hợp Camera 3.2Mp EC.1105 (1000X)

Kính hiển vi sinh học 1 mắt Euromex EC.1105 ✅ Kính hiển vi tích hợp Camera 3.2Mp ✅ Độ phóng đại 1000X ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Sử dụng đèn LED 3W - Tuổi thọ cao ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 1mắt Euromex tích hợp Camera 3.2Mp EC.1005 Call

Kính hiển vi 1mắt Euromex tích hợp Camera 3.2Mp EC.1005

Kính hiển vi sinh học 1 mắt Euromex EC.1005 ✅ Kính hiển vi tích hợp Camera 3.2Mp ✅ Độ phóng đại 400X ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Sử dụng đèn LED 3W - Tuổi thọ cao ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 3 mắt Euromex Hà Lan EC.1653 (600X) Call

Kính hiển vi 3 mắt Euromex Hà Lan EC.1653 (600X)

Kính hiển vi sinh học 3 mắt Euromex EC.1653 ✅ Độ phóng đại 600X ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Sử dụng đèn LED 1W - Tuổi thọ cao ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 3 mắt Euromex Hà Lan EC.1153 (1000X) Call

Kính hiển vi 3 mắt Euromex Hà Lan EC.1153 (1000X)

Kính hiển vi sinh học 3 mắt Euromex EC.1153 ✅ Độ phóng đại 1000X ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Sử dụng đèn LED 1W - Tuổi thọ cao ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 3 mắt BioBlue Lab BB.1153-PLi (Euromex - Hà Lan) Call

Kính hiển vi 3 mắt BioBlue Lab BB.1153-PLi (Euromex - Hà Lan)

Kính hiển vi sinh học 3 mắt Euromex - Có thể kết nối Camera ✅ Độ phóng đại 1000X ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Sử dụng đèn Neo LED 3W - Tuổi thọ cao ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 3 mắt BioBlue Lab BB.1153-PL (Euromex - Hà Lan) Call

Kính hiển vi 3 mắt BioBlue Lab BB.1153-PL (Euromex - Hà Lan)

Kính hiển vi sinh học 3 mắt Euromex - Có thể kết nối Camera ✅ Độ phóng đại 1000X ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Sử dụng đèn Neo LED 3W - Tuổi thọ cao ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 2 mắt tích hợp camera 3.2mp Euromex BB.4269 (600X) Call

Kính hiển vi 2 mắt tích hợp camera 3.2mp Euromex BB.4269 (600X)

Kính hiển vi 2 mắt tích hợp Camer 3.2Mp ✅ Độ phóng đại 600X - Có bàn sa trượt ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Sử dụng đèn Neo LED 1W - Tuổi thọ cao ✅ Tích hợp pin sạc có thể sử dụng ngay cả khi mất điện ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 2 mắt tích hợp camera 3.2mp Euromex BB.4267 Call

Kính hiển vi 2 mắt tích hợp camera 3.2mp Euromex BB.4267

Kính hiển vi 2 mắt tích hợp Camer 3.2Mp ✅ Độ phóng đại 1000X - Có bàn sa trượt ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Sử dụng đèn Neo LED 1W - Tuổi thọ cao ✅ Tích hợp pin sạc có thể sử dụng ngay cả khi mất điện ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 1 mắt tích hợp camera 3.2Mp Euromex BB.4255 (1000X) Call

Kính hiển vi 1 mắt tích hợp camera 3.2Mp Euromex BB.4255 (1000X)

Kính hiển vi 1 mắt tích hợp Camer 3.2Mp ✅ Độ phóng đại 1000X - Có bàn sa trượt ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Sử dụng đèn Neo LED 1W - Tuổi thọ cao ✅ Tích hợp pin sạc có thể sử dụng ngay cả khi mất điện ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 1 mắt tích hợp camera 3.2Mp Euromex BB.4245 (600X) Call

Kính hiển vi 1 mắt tích hợp camera 3.2Mp Euromex BB.4245 (600X)

Kính hiển vi 1 mắt tích hợp Camer 3.2Mp ✅ Độ phóng đại 600X - Có bàn sa trượt ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Sử dụng đèn Neo LED 1W - Tuổi thọ cao ✅ Tích hợp pin sạc có thể sử dụng ngay cả khi mất điện ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 1 mắt tích hợp camera 3.2Mp Euromex BB.4225 (400X) Call

Kính hiển vi 1 mắt tích hợp camera 3.2Mp Euromex BB.4225 (400X)

Kính hiển vi 1 mắt tích hợp Camer 3.2Mp ✅ Độ phóng đại 400X - Có bàn sa trượt ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Sử dụng đèn Neo LED 1W - Tuổi thọ cao ✅ Tích hợp pin sạc có thể sử dụng ngay cả khi mất điện ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 1 mắt tích hợp camera 3.2Mp  Euromex BB.4205 (400X) Call

Kính hiển vi 1 mắt tích hợp camera 3.2Mp Euromex BB.4205 (400X)

Kính hiển vi 1 mắt tích hợp Camer 3.2Mp ✅ Độ phóng đại 400X ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Sử dụng đèn Neo LED 1W - Tuổi thọ cao ✅ Tích hợp pin sạc có thể sử dụng ngay cả khi mất điện ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn trực tuyến

Tư vấn trực tuyến - 0968.406.636

Mr.Tú

Mr.Tú - 0968.406.636

Mr. Tú

Mr. Tú - 0911373488

Mr.Tú

Mr.Tú - 0911.373.488

Sản phẩm bán chạy

Fanpage Facebook

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 29
  • Hôm nay 1,455
  • Hôm qua 1,274
  • Trong tuần 2,729
  • Trong tháng 39,089
  • Tổng cộng 1,943,880

Top

   (0)