KÍNH HIỂN VI

mỗi trang
Camera cho kính hiển vi chuyên dụng 18Mp DC-18000-Pro Call

Camera cho kính hiển vi chuyên dụng 18Mp DC-18000-Pro

Camera kết nối máy tính chuyên dụng Euromex 💢 Độ phân giả 18Mp ✅ Sử dụng được với nhiều loại kính hiển vi ✅ Tặng kèm phần mềm xử lý ảnh chuyên dụng ✅ Linh hoạt - Phù hợp với hầu hết hệ điều hành ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Camera cho kính hiển vi chuyên dụng 10Mp DC-10000-Pro Call

Camera cho kính hiển vi chuyên dụng 10Mp DC-10000-Pro

Camera kết nối máy tính chuyên dụng Euromex 💢 Độ phân giả 10Mp ✅ Sử dụng được với nhiều loại kính hiển vi ✅ Tặng kèm phần mềm xử lý ảnh chuyên dụng ✅ Linh hoạt - Phù hợp với hầu hết hệ điều hành ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Camera cho kính hiển vi chuyên dụng 5.1Mp DC-5000-Pro Call

Camera cho kính hiển vi chuyên dụng 5.1Mp DC-5000-Pro

Camera kết nối máy tính chuyên dụng Euromex 💢 Độ phân giả 5.1Mp ✅ Sử dụng được với nhiều loại kính hiển vi ✅ Tặng kèm phần mềm xử lý ảnh chuyên dụng ✅ Linh hoạt - Phù hợp với hầu hết hệ điều hành ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Camera cho kính hiển vi chuyên dụng 3.1Mp DC-3000-Pro Call

Camera cho kính hiển vi chuyên dụng 3.1Mp DC-3000-Pro

Camera kết nối máy tính chuyên dụng Euromex 💢 Độ phân giả 3.1Mp ✅ Sử dụng được với nhiều loại kính hiển vi ✅ Tặng kèm phần mềm xử lý ảnh chuyên dụng ✅ Linh hoạt - Phù hợp với hầu hết hệ điều hành ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Camera cho kính hiển vi chuyên dụng 5Mp DC-5000C Call

Camera cho kính hiển vi chuyên dụng 5Mp DC-5000C

Camera kết nối máy tính chuyên dụng 💢 Độ phân giả 5Mp ✅ Sử dụng được với nhiều loại kính hiển vi ✅ Tặng kèm phần mềm xử lý ảnh chuyên dụng ✅ Linh hoạt - Phù hợp với hầu hết hệ điều hành ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Camera cho kính hiển vi chuyên dụng 3Mp DC.3000C Call

Camera cho kính hiển vi chuyên dụng 3Mp DC.3000C

Camera kết nối máy tính chuyên dụng 💢 Độ phân giả 3Mp ✅ Sử dụng được với nhiều loại kính hiển vi ✅ Tặng kèm phần mềm xử lý ảnh chuyên dụng ✅ Linh hoạt - Phù hợp với hầu hết hệ điều hành ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Camera cho kính hiển vi chuyên dụng 1.3Mp  DC.1300C Call

Camera cho kính hiển vi chuyên dụng 1.3Mp DC.1300C

Camera kết nối máy tính chuyên dụng 💢 Độ phân giả 1.3Mp ✅ Sử dụng được với nhiều loại kính hiển vi ✅ Tặng kèm phần mềm xử lý ảnh chuyên dụng ✅ Linh hoạt - Phù hợp với hầu hết hệ điều hành ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Camera dùng cho kính hiển vi kết nối tivi chuyên dụng VCE-1 Call

Camera dùng cho kính hiển vi kết nối tivi chuyên dụng VCE-1

Camera kết nối tivi dành cho kính hiển vi 💢 Độ phân giải 640 x 480 pixel ✅ Sử dụng được với nhiều loại kính hiển vi ✅ Thiết kế nhỏ gọn - Kết nối nhanh ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Camera kết nối máy tính chuyên dụng cho kính hiển vi DC-1300F (1.3Mp) Call

Camera kết nối máy tính chuyên dụng cho kính hiển vi DC-1300F (1.3Mp)

Camera kết nối máy tính chuyên dụng 💢 Độ phân giả 1.3Mp ✅ Sử dụng được với nhiều loại kính hiển vi ✅ Tặng kèm phần mềm xử lý ảnh chuyên dụng ✅ Linh hoạt - Phú hợp với hầu hết hệ điều hành ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Camera kết nối máy tính chuyên dụng cho kính hiển vi DC-3000F (3Mp) Call

Camera kết nối máy tính chuyên dụng cho kính hiển vi DC-3000F (3Mp)

Camera kết nối máy tính chuyên dụng DC-3000F 💢 Độ phân giả 3Mp ✅ Sử dụng được với nhiều loại kính hiển vi ✅ Tặng kèm phần mềm xử lý ảnh chuyên dụng ✅ Linh hoạt - Phú hợp với hầu hết hệ điều hành ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Camera kết nối máy tính chuyên dụng cho kính hiển vi DC-5000F (5.0Mp) Call

Camera kết nối máy tính chuyên dụng cho kính hiển vi DC-5000F (5.0Mp)

Camera kết nối máy tính chuyên dụng 💢 Độ phân giả 5Mp ✅ Sử dụng được với nhiều loại kính hiển vi ✅ Tặng kèm phần mềm xử lý ảnh chuyên dụng ✅ Linh hoạt - Phù hợp với hầu hết hệ điều hành ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Camera kết nối máy tính chuyên dụng cho kính hiển vi MD500 (5Mp) Call

Camera kết nối máy tính chuyên dụng cho kính hiển vi MD500 (5Mp)

Camera kết nối máy tính chuyên dụng 💢 Độ phân giả 5Mp ✅ Sử dụng được với nhiều loại kính hiển vi ✅ Tặng kèm phần mềm xử lý ảnh chuyên dụng ✅ Linh hoạt - Phù hợp với hầu hết hệ điều hành ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Camera kết nối máy tính chuyên dụng cho kính hiển vi MD300 (3Mp) Call

Camera kết nối máy tính chuyên dụng cho kính hiển vi MD300 (3Mp)

Camera kết nối máy tính chuyên dụng MD300 💢 Độ phân giả 3Mp ✅ Sử dụng được với nhiều loại kính hiển vi ✅ Tặng kèm phần mềm xử lý ảnh chuyên dụng ✅ Linh hoạt - Phú hợp với hầu hết hệ điều hành ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Camera kết nối máy tính chuyên dụng cho kính hiển vi MD130 (1.3Mp) Call

Camera kết nối máy tính chuyên dụng cho kính hiển vi MD130 (1.3Mp)

Camera kết nối máy tính chuyên dụng 💢 Độ phân giả 1.3Mp ✅ Sử dụng được với nhiều loại kính hiển vi ✅ Tặng kèm phần mềm xử lý ảnh chuyên dụng ✅ Linh hoạt - Phù hợp với hầu hết hệ điều hành ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 2 mắt Trung Quốc XSZ-107T (đèn LED) Call

Kính hiển vi 2 mắt Trung Quốc XSZ-107T (đèn LED)

Kính hiển vi 2 mắt【 XSZ-107T】 💢 Độ phóng đại 1000 lần hoặc 1600 lần ✅ Đèn LED tuổi thọ cao ✅ Hệ thống quang học được xử lý chống mốc tốt ✅ Núm chỉnh độ chính xác cao ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 2 mắt Trung Quốc XSZ-107T (đèn Halogen) Call

Kính hiển vi 2 mắt Trung Quốc XSZ-107T (đèn Halogen)

Kính hiển vi 2 mắt【 XSZ-107T】 💢 Độ phóng đại 1000 lần hoặc 1600 lần ✅ Đèn Halogen vàng ấm độ bền cao ✅ Hệ thống quang học được xử lý chống mốc tốt ✅ Núm chỉnh độ chính xác cao ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 2 mắt kết nối tivi XSP-102V (640 lần) Call

Kính hiển vi 2 mắt kết nối tivi XSP-102V (640 lần)

Kính hiển vi 2 mắt【 XSP-102V】 💢 Kèm Camera kết nối tivi 💢 Độ phóng đại 640 lần ✅ Hệ thống quang học được xử lý chống mốc tốt ✅ Núm chỉnh độ chính xác cao ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 2 mắt Trung Quốc kèm camera 1.3mp XSP-102V (640 lần) Call

Kính hiển vi 2 mắt Trung Quốc kèm camera 1.3mp XSP-102V (640 lần)

Kính hiển vi 2 mắt【 XSP-102V】 💢 Kèm Camera 1.3 Mp 💢 Độ phóng đại 640 lần ✅ Hệ thống quang học được xử lý chống mốc tốt ✅ Núm chỉnh độ chính xác cao ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 2 mắt Trung Quốc kèm camera 3.0mp XSP-102V (640 lần) Call

Kính hiển vi 2 mắt Trung Quốc kèm camera 3.0mp XSP-102V (640 lần)

Kính hiển vi 2 mắt【 XSP-102V】 💢 Kèm Camera kết nối máy tính 3.0mp 💢 Độ phóng đại 640 lần ✅ Hệ thống quang học được xử lý chống mốc tốt ✅ Núm chỉnh độ chính xác cao ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 2 mắt Trung Quốc kèm camera 5.0mp XSP-102V (640 lần) Call

Kính hiển vi 2 mắt Trung Quốc kèm camera 5.0mp XSP-102V (640 lần)

Kính hiển vi 2 mắt【 XSP-102V】 💢 Kèm Camera 5.0 Mp 💢 Độ phóng đại 640 lần ✅ Hệ thống quang học được xử lý chống mốc tốt ✅ Núm chỉnh độ chính xác cao ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 2 mắt kết nối máy tính XSP-102V (640 lần) Call

Kính hiển vi 2 mắt kết nối máy tính XSP-102V (640 lần)

Kính hiển vi 2 mắt【 XSP-102V】 Chưa bao gồm Camera 💢 Độ phóng đại 640 lần ✅ Hệ thống quang học được xử lý chống mốc tốt ✅ Núm chỉnh độ chính xác cao ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 2 mắt kèm camera 5mp XSZ-1007-CCD Call

Kính hiển vi 2 mắt kèm camera 5mp XSZ-1007-CCD

Kính hiển vi 2 mắt【 XSZ-1007CCD】 💢 Kèm Camera 5mp 💢 Độ phóng đại 1000 lần hoặc 1600 lần ✅ Đèn Halogen ánh sáng vàng ấm tuổi thọ cao ✅ Hệ thống quang học được xử lý chống mốc tốt ✅ Núm chỉnh độ chính xác cao ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 2 mắt Trung Quốc kèm camera 3mp XSZ-1007-CCD Call

Kính hiển vi 2 mắt Trung Quốc kèm camera 3mp XSZ-1007-CCD

Kính hiển vi 2 mắt【 XSZ-1007CCD】 💢 Kèm Camera 3mp 💢 Độ phóng đại 1000 lần hoặc 1600 lần ✅ Đèn Halogen ánh sáng vàng ấm tuổi thọ cao ✅ Hệ thống quang học được xử lý chống mốc tốt ✅ Núm chỉnh độ chính xác cao ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 2 mắt kèm camera 1.3mp XSZ-1007-CCD Call

Kính hiển vi 2 mắt kèm camera 1.3mp XSZ-1007-CCD

Kính hiển vi 2 mắt【 XSZ-1007CCD】 💢 Kèm Camera 1.3mp 💢 Độ phóng đại 1000 lần hoặc 1600 lần ✅ Đèn Halogen ánh sáng vàng ấm tuổi thọ cao ✅ Hệ thống quang học được xử lý chống mốc tốt ✅ Núm chỉnh độ chính xác cao ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 2 mắt Trung Quốc kết nối tivi XSZ-1007-CCD Call

Kính hiển vi 2 mắt Trung Quốc kết nối tivi XSZ-1007-CCD

Kính hiển vi 2 mắt【 XSZ-1007CCD】 💢 Kèm Camera kết nồi tivi 💢 Độ phóng đại 1000 lần hoặc 1600 lần ✅ Đèn Halogen ánh sáng vàng ấm tuổi thọ cao ✅ Hệ thống quang học được xử lý chống mốc tốt ✅ Núm chỉnh độ chính xác cao ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 2 mắt Trung Quốc XSZ-1007-CCD (có cổng kết nối camera) Call

Kính hiển vi 2 mắt Trung Quốc XSZ-1007-CCD (có cổng kết nối camera)

Kính hiển vi 2 mắt【 XSZ-1007CCD】 💢 Chưa bao gồm Camera 💢 Độ phóng đại 1000 lần hoặc 1600 lần ✅ Đèn Halogen ánh sáng vàng ấm tuổi thọ cao ✅ Hệ thống quang học được xử lý chống mốc tốt ✅ Núm chỉnh độ chính xác cao ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Kính hiển vi Trung Quốc 3 mắt kèm camera 5mp XSZ-2007-CCD Call

Kính hiển vi Trung Quốc 3 mắt kèm camera 5mp XSZ-2007-CCD

Kính hiển vi 3 mắt【 XSZ-2007CCD】 💢 Kèm Camera 5mp 💢 Độ phóng đại 1000 lần hoặc 1600 lần ✅ Đèn Halogen ánh sáng vàng ấm tuổi thọ cao ✅ Hệ thống quang học được xử lý chống mốc tốt ✅ Núm chỉnh độ chính xác cao ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Kính hiển vi Trung Quốc 3 mắt kèm camera 5mp XSZ-2007-CCD Call

Kính hiển vi Trung Quốc 3 mắt kèm camera 5mp XSZ-2007-CCD

Kính hiển vi 3 mắt【 XSZ-2007CCD】 💢 Kèm Camera 5mp 💢 Độ phóng đại 1000 lần hoặc 1600 lần ✅ Đèn Halogen ánh sáng vàng ấm tuổi thọ cao ✅ Hệ thống quang học được xử lý chống mốc tốt ✅ Núm chỉnh độ chính xác cao ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Kính hiển vi Trung Quốc 3 mắt kèm camera 3mp XSZ-2007-CCD Call

Kính hiển vi Trung Quốc 3 mắt kèm camera 3mp XSZ-2007-CCD

Kính hiển vi 3 mắt【 XSZ-2007CCD】 💢 Kèm Camera 3mp 💢 Độ phóng đại 1000 lần hoặc 1600 lần ✅ Đèn Halogen ánh sáng vàng ấm tuổi thọ cao ✅ Hệ thống quang học được xử lý chống mốc tốt ✅ Núm chỉnh độ chính xác cao ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Kính hiển vi Trung Quốc 3 mắt kèm camera 1.3mp XSZ-2007-CCD Call

Kính hiển vi Trung Quốc 3 mắt kèm camera 1.3mp XSZ-2007-CCD

Kính hiển vi 3 mắt【 XSZ-2007CCD】 💢 Kèm Camera 1.3mp 💢 Độ phóng đại 1000 lần hoặc 1600 lần ✅ Đèn Halogen ánh sáng vàng ấm tuổi thọ cao ✅ Hệ thống quang học được xử lý chống mốc tốt ✅ Núm chỉnh độ chính xác cao ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 3 mắt Trung Quốc kèm camera kết nối tivi XSZ-2007-CCD Call

Kính hiển vi 3 mắt Trung Quốc kèm camera kết nối tivi XSZ-2007-CCD

Kính hiển vi 3 mắt【 XSZ-2007CCD】 💢 Kèm Camera kết nối tivi 💢 Độ phóng đại 1000 lần hoặc 1600 lần ✅ Đèn Halogen ánh sáng vàng ấm tuổi thọ cao ✅ Hệ thống quang học được xử lý chống mốc tốt ✅ Núm chỉnh độ chính xác cao ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 3 mắt kết nối vi tính XSZ-2007-CCD Call

Kính hiển vi 3 mắt kết nối vi tính XSZ-2007-CCD

Kính hiển vi 3 mắt【 XSZ-2007CCD】 💢 Độ phóng đại 1000 lần hoặc 1600 lần ✅ Đèn đèn Halogen ánh sáng vàng ấm tuổi thọ cao ✅ Hệ thống quang học được xử lý chống mốc tốt ✅ Núm chỉnh độ chính xác cao ✅ Bảo hành 12 tháng - Bảo trì trọn đời

Vui lòng gọi
Kính hiển vi phản pha 3 mắt Euromex Hà Lan 86.341-LED (1000X) Call

Kính hiển vi phản pha 3 mắt Euromex Hà Lan 86.341-LED (1000X)

Kính hiển vi phản pha 3 mắt 86.341-LED ✅ Độ phóng đại 1000X ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Đèn LED 1W - Tuổi thọ cao - Có điều chỉnh độ sáng ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi phản pha 3 mắt Euromex Hà Lan 86.349-LED (1000X) Call

Kính hiển vi phản pha 3 mắt Euromex Hà Lan 86.349-LED (1000X)

Kính hiển vi phản pha 3 mắt 86.349-LED ✅ Độ phóng đại 1000X ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Đèn LED 1W - Tuổi thọ cao - Có điều chỉnh độ sáng ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi phản pha 3 mắt Euromex Hà Lan 86.341 (1000X) Call

Kính hiển vi phản pha 3 mắt Euromex Hà Lan 86.341 (1000X)

Kính hiển vi 3 mắt 86.341 ✅ Độ phóng đại 1000X ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Đèn Halogen 20W - Tuổi thọ cao - Có điều chỉnh độ sáng ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 3 mắt Euromex Hà Lan 86.041 (1000X) Call

Kính hiển vi 3 mắt Euromex Hà Lan 86.041 (1000X)

Kính hiển vi 3 mắt 86.041 ✅ Độ phóng đại 1000X ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Đèn Halogen 20W - Tuổi thọ cao - Có điều chỉnh độ sáng ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn trực tuyến

Tư vấn trực tuyến - 0968.406.636

Mr.Tú

Mr.Tú - 0968.406.636

Mr. Tú

Mr. Tú - 0911373488

Mr.Tú

Mr.Tú - 0911.373.488

Sản phẩm bán chạy

Fanpage Facebook

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 28
  • Hôm nay 1,437
  • Hôm qua 1,274
  • Trong tuần 2,711
  • Trong tháng 39,071
  • Tổng cộng 1,943,862

Top

   (0)