Kính hiển vi 1 mắt

mỗi trang
Kính hiển vi 2 mắt 1000X Euromex Hà Lan 86.029-LED (tối đa 5 vật kính) Call

Kính hiển vi 2 mắt 1000X Euromex Hà Lan 86.029-LED (tối đa 5 vật kính)

Kính hiển vi sinh học 2 mắt 86.029-LED ✅ Độ phóng đại 1000X ✅ Tối đa 5 vật kính ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Đèn LED 1W - Tuổi thọ cao - Có điều chỉnh độ sáng ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 2 mắt 1000X Euromex Hà Lan 86.025-LED Call

Kính hiển vi 2 mắt 1000X Euromex Hà Lan 86.025-LED

Kính hiển vi sinh học 2 mắt 86.025-LED ✅ Độ phóng đại 1000X ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Đèn LED 1W - Tuổi thọ cao - Có điều chỉnh độ sáng ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi phản pha 1 mắt Euromex Hà Lan 86.319-LED (1000X) Call

Kính hiển vi phản pha 1 mắt Euromex Hà Lan 86.319-LED (1000X)

Kính hiển vi phản pha 1 mắt 86.319-LED ✅ Độ phóng đại 1000X ✅ Mâm xoay 5 vị trí - Lắp sẵn 4 vật kính ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Đèn LED 1W - Tuổi thọ cao - Có điều chỉnh độ sáng ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi phản pha 1 mắt Euromex Hà Lan 86.310-LED (Đèn LED-1000X) Call

Kính hiển vi phản pha 1 mắt Euromex Hà Lan 86.310-LED (Đèn LED-1000X)

Kính hiển vi phản pha 1 mắt 86.310-LED ✅ Độ phóng đại 1000X ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Đèn LED 1W - Tuổi thọ cao - Có điều chỉnh độ sáng ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi phản pha 1 mắt Euromex Hà Lan 86.310 (1000X) Call

Kính hiển vi phản pha 1 mắt Euromex Hà Lan 86.310 (1000X)

Kính hiển vi phản pha 1 mắt 86.310 ✅ Độ phóng đại 1000X ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Đèn Halogen 20W/6V - Tuổi thọ cao - Có điều chỉnh độ sáng ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 1 mắt Euromex Hà Lan 86.010 (1000X) Call

Kính hiển vi 1 mắt Euromex Hà Lan 86.010 (1000X)

Kính hiển vi sinh học 1 mắt 86.010 ✅ Độ phóng đại 1000X ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Đèn Halogen 20W - Tuổi thọ cao - Có điều chỉnh độ sáng ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 1 mắt Euromex Hà Lan 86.019-LED (1000X - đèn LED) Call

Kính hiển vi 1 mắt Euromex Hà Lan 86.019-LED (1000X - đèn LED)

Kính hiển vi sinh học 1 mắt 86.019-LED ✅ Độ phóng đại 1000X ✅ mâm xoay 5 vị trí - Gắn sẵn 4 vật kính ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Sử dụng đèn LED 1W - Tuổi thọ cao ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 1 mắt Euromex Hà Lan 86.010-LED (1000X - đèn LED) Call

Kính hiển vi 1 mắt Euromex Hà Lan 86.010-LED (1000X - đèn LED)

Kính hiển vi sinh học 1 mắt 86.010-LED ✅ Độ phóng đại 1000X ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Sử dụng đèn LED 1W - Tuổi thọ cao ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 1 mắt phân cực, độ phóng đại 600 lần Euromex EC.2601-P-LED Call

Kính hiển vi 1 mắt phân cực, độ phóng đại 600 lần Euromex EC.2601-P-LED

Kính hiển vi phân cực 1 mắt Euromex EC.2601-P-LED ✅ Độ phóng đại 600X ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Đèn LED 1W- tuổi thọ cao ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 1 mắt phân cực, đô phóng đại 1000 lần Euromex EC.2101-P-LED Call

Kính hiển vi 1 mắt phân cực, đô phóng đại 1000 lần Euromex EC.2101-P-LED

Kính hiển vi phân cực 1 mắt Euromex EC.2101-P-LED ✅ Độ phóng đại 1000X ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Đèn LED 1W- tuổi thọ cao ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 1 mắt phân cực, độ phóng đại 400 lần Euromex EC.2001-P-LED Call

Kính hiển vi 1 mắt phân cực, độ phóng đại 400 lần Euromex EC.2001-P-LED

Kính hiển vi phân cực 1 mắt Euromex EC.2001-P-LED ✅ Độ phóng đại 400X ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Đèn LED 1W- tuổi thọ cao ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 1 mắt phân cực, đô phóng đại 600 lần Euromex EC.2601-P Call

Kính hiển vi 1 mắt phân cực, đô phóng đại 600 lần Euromex EC.2601-P

Kính hiển vi phân cực 1 mắt Euromex EC.2601-P ✅ Độ phóng đại 600X ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Đèn Halogen 20W - Có điều chỉnh độ sáng ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 1 mắt phân cực, đô phóng đại 1000 lần Euromex EC.2101-P Call

Kính hiển vi 1 mắt phân cực, đô phóng đại 1000 lần Euromex EC.2101-P

Kính hiển vi phân cực 1 mắt Euromex EC.2101-P ✅ Độ phóng đại 1000X ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Đèn Halogen 20W - Có điều chỉnh độ sáng ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 1 mắt Euromex Hà Lan EC.1151 (1000X có bàn sa trượt) Call

Kính hiển vi 1 mắt Euromex Hà Lan EC.1151 (1000X có bàn sa trượt)

Kính hiển vi sinh học 1 mắt Euromex EC.1151 ✅ Độ phóng đại 1000X - Có bàn sa trượt ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Sử dụng đèn LED 1W - Tuổi thọ cao ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 1 mắt Euromex Hà Lan EC.1051 (400X có bàn sa trượt) Call

Kính hiển vi 1 mắt Euromex Hà Lan EC.1051 (400X có bàn sa trượt)

Kính hiển vi sinh học 1 mắt Euromex EC.1051 ✅ Độ phóng đại 400X ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Sử dụng đèn LED 1W - Tuổi thọ cao ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 1 mắt Euromex Hà Lan EC.1601 (600X) Call

Kính hiển vi 1 mắt Euromex Hà Lan EC.1601 (600X)

Kính hiển vi sinh học 1 mắt Euromex EC.1601 ✅ Độ phóng đại 600X ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Sử dụng đèn LED 1W - Tuổi thọ cao ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 1 mắt Euromex Hà Lan EC.1101 (1000X) Call

Kính hiển vi 1 mắt Euromex Hà Lan EC.1101 (1000X)

Kính hiển vi sinh học 1 mắt Euromex EC.1101 ✅ Độ phóng đại 1000X ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Sử dụng đèn LED 1W - Tuổi thọ cao ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 1 mắt Euromex Hà Lan EC.1001 (400X) Call

Kính hiển vi 1 mắt Euromex Hà Lan EC.1001 (400X)

Kính hiển vi sinh học 1 mắt Euromex EC.1001 ✅ Độ phóng đại 400X ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Sử dụng đèn LED 1W - Tuổi thọ cao ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 1 mắt phân cực, đô phóng đại 600 lần Euromex BB.4240-P-LED Call

Kính hiển vi 1 mắt phân cực, đô phóng đại 600 lần Euromex BB.4240-P-LED

Kính hiển vi phân cực 1 mắt Euromex ✅ Độ phóng đại 600X ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Sử dụng đèn Halogen 20W - Có điều chỉnh độ sáng ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 1 mắt phân cực, đô phóng đại 400 lần Euromex BB.4220-P-LED Call

Kính hiển vi 1 mắt phân cực, đô phóng đại 400 lần Euromex BB.4220-P-LED

Kính hiển vi phân cực 1 mắt Euromex ✅ Độ phóng đại 400X ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Sử dụng đèn LED 1W - Tuổi thọ cao ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 1 mắt phân cực, đô phóng đại 600 lần Euromex BB.4240-P Call

Kính hiển vi 1 mắt phân cực, đô phóng đại 600 lần Euromex BB.4240-P

Kính hiển vi phân cực 1 mắt Euromex ✅ Độ phóng đại 600X ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Sử dụng đèn Halogen 20W - Có điều chỉnh độ sáng ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 1 mắt phân cực, đô phóng đại 400 lần Euromex BB.4220-P Call

Kính hiển vi 1 mắt phân cực, đô phóng đại 400 lần Euromex BB.4220-P

Kính hiển vi phân cực 1 mắt Euromex ✅ Độ phóng đại 400X ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Sử dụng đèn Halogen 20W - Có điều chỉnh độ sáng ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 2 mắt 1000X Euromex - Hà Lan BB.4263 Call

Kính hiển vi 2 mắt 1000X Euromex - Hà Lan BB.4263

Kính hiển vi quang học 2 mắt ✅ Độ phóng đại 600X - Có bàn sa trượt ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Sử dụng đèn Neo LED 1W - Tuổi thọ cao ✅ Tích hợp pin sạc có thể sử dụng ngay cả khi mất điện ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 2 mắt Euromex - Hà Lan BB.4260 Call

Kính hiển vi 2 mắt Euromex - Hà Lan BB.4260

Kính hiển vi quang học 2 mắt ✅ Độ phóng đại 1000X - Có bàn sa trượt ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Sử dụng đèn Neo LED 1W - Tuổi thọ cao ✅ Tích hợp pin sạc có thể sử dụng ngay cả khi mất điện ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 1 mắt Euromex 1000X Euromex BB.4250 Call

Kính hiển vi 1 mắt Euromex 1000X Euromex BB.4250

Kính hiển vi quang học 1 mắt ✅ Độ phóng đại 1000X - Có bàn sa trượt ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Sử dụng đèn LED 1W - Tuổi thọ cao ✅ Tích hợp pin sạc có thể sử dụng ngay cả khi mất điện ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 1 mắt Euromex BB.4240 (Đèn LED - 600X) Call

Kính hiển vi 1 mắt Euromex BB.4240 (Đèn LED - 600X)

Kính hiển vi quang học 1 mắt ✅ Độ phóng đại 600X - Có bàn sa trượt ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Sử dụng đèn LED 1W - Tuổi thọ cao ✅ Tích hợp pin sạc có thể sử dụng ngay cả khi mất điện ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 1 mắt Euromex 400X Euromex BB.4220 Call

Kính hiển vi 1 mắt Euromex 400X Euromex BB.4220

Kính hiển vi quang học 1 mắt ✅ Độ phóng đại 400X - Có bàn sa trượt ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Sử dụng đèn LED 1W - Tuổi thọ cao ✅ Tích hợp pin sạc có thể sử dụng ngay cả khi mất điện ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi
Kính hiển vi 1 mắt Euromex đèn LED BB.4200 (400X) Call

Kính hiển vi 1 mắt Euromex đèn LED BB.4200 (400X)

Kính hiển vi quang học 1 mắt ✅ Độ phóng đại 400X ✅ Nhập khẩu chính hãng Euromex - Hà Lan ✅ Sử dụng đèn LED 1W - Tuổi thọ cao ✅ Tích hợp pin sạc có thể sử dụng ngay cả khi mất điện ✅ Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng

Vui lòng gọi

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn trực tuyến

Tư vấn trực tuyến - 0968.406.636

Mr.Tú

Mr.Tú - 0968.406.636

Mr. Tú

Mr. Tú - 0911373488

Mr.Tú

Mr.Tú - 0911.373.488

Sản phẩm bán chạy

Fanpage Facebook

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 187
  • Hôm nay 2,011
  • Hôm qua 1,274
  • Trong tuần 3,285
  • Trong tháng 39,645
  • Tổng cộng 1,944,436

Top

   (0)