BỂ CÁCH THỦY - BỂ ĐIỀU NHIỆT

mỗi trang
BỂ LẮC CÁCH THỦY DAIHAN 18 LÍT WSB-18 Call

BỂ LẮC CÁCH THỦY DAIHAN 18 LÍT WSB-18

- Dung tích: 18 lít - Nhiệt độ cài đặt: Từ nhiệt độ môi trường +5°C- 100°C - Khả năng lắc tối đa: 8 bình x 250ml - Tốc độ lắc tối đa: 250 vòng/ phút - Độ phân giải nhiệt độ: ± 0.1°C - Độ đồng nhất nhiệt độ: ± 0.5 °C

Vui lòng gọi
BỂ LẮC CÁCH THỦY 45 LÍT DAIHAN WSB-45 Call

BỂ LẮC CÁCH THỦY 45 LÍT DAIHAN WSB-45

- Dung tích: 45 lít - Nhiệt độ cài đặt: Từ nhiệt độ môi trường +5°C- 100°C - Khả năng lắc tối đa: 28 bình x 250ml - Tốc độ lắc tối đa: 250 vòng/ phút - Độ phân giải nhiệt độ: ± 0.1°C - Độ đồng nhất nhiệt độ: ± 0.5 °C

Vui lòng gọi
BỂ LẮC CÁCH THỦY 30 LÍT DAIHAN WSB-30 Call

BỂ LẮC CÁCH THỦY 30 LÍT DAIHAN WSB-30

- Dung tích: 30 lít - Nhiệt độ cài đặt: Từ nhiệt độ môi trường +5°C- 100°C - Khả năng lắc tối đa: 15 bình x 250ml - Tốc độ lắc tối đa: 250 vòng/ phút - Độ phân giải nhiệt độ: ± 0.1°C - Độ đồng nhất nhiệt độ: ± 0.5 °C

Vui lòng gọi
BỂ ĐIỀU NHIỆT HH-501

BỂ ĐIỀU NHIỆT HH-501

- Dung tích bể: 21 lít - Nhiệt độ điều chỉnh max: 100oC - Độ phân giải nhiệt độ: 0,1oC - Độ chính xác nhiệt độ: 0,5oC - Màn hình hiển thị số LED, bộ điều khiển thông minh với chức năng bảo vệ quá nhiệt.

6,000,000 đ
MUA NGAY
BỂ ĐIỀU NHIỆT ĐO ĐỘ NHỚT 52 LÍT DAIHAN WVB-52 Call

BỂ ĐIỀU NHIỆT ĐO ĐỘ NHỚT 52 LÍT DAIHAN WVB-52

- Dung tích: 52 lít - Nhiệt độ cài đặt: Từ nhiệt độ môi trường +5°C- 100°C - Lưu lượng bơm: 30 lít/ phút - Độ phân giải nhiệt độ: ± 0.1°C - Độ đồng nhất nhiệt độ: ± 0.2 °C

Vui lòng gọi
BỂ ĐIỀU NHIỆT ĐO ĐỘ NHỚT 30 LÍT DAIHAN WVB-30 Call

BỂ ĐIỀU NHIỆT ĐO ĐỘ NHỚT 30 LÍT DAIHAN WVB-30

- Dung tích: 30 lít - Nhiệt độ cài đặt: Từ nhiệt độ môi trường +5°C- 100°C - Bơm lưu thông: 30 lít/ phút - Độ phân giải nhiệt độ: ± 0.1°C - Độ đồng nhất nhiệt độ: ± 0.2 °C

Vui lòng gọi
BỂ ĐIỀU NHIỆT DAIHAN 6 LÍT WCB-6 Call

BỂ ĐIỀU NHIỆT DAIHAN 6 LÍT WCB-6

- Dung tích: 6 lít - Nhiệt độ cài đặt: Từ nhiệt độ môi trường +5°C- 100°C - Lưu lượng bơm: 14 lít/ phút - Độ phân giải nhiệt độ: ± 0.1°C - Độ đồng nhất nhiệt độ: ± 0.2 °C

Vui lòng gọi
BỂ ĐIỀU NHIỆT 22 LÍT DAIHAN WCB-22 Call

BỂ ĐIỀU NHIỆT 22 LÍT DAIHAN WCB-22

- Dung tích: 22 lít - Nhiệt độ cài đặt: Từ nhiệt độ môi trường +5°C- 100°C - Lưu lượng bơm: 14 lít/ phút - Độ phân giải nhiệt độ: ± 0.1°C - Độ đồng nhất nhiệt độ: ± 0.2 °C

Vui lòng gọi
BỂ ĐIỀU NHIỆT 11 LÍT DAIHAN WCB-11 Call

BỂ ĐIỀU NHIỆT 11 LÍT DAIHAN WCB-11

- Dung tích: 11 lít - Nhiệt độ cài đặt: Từ nhiệt độ môi trường +5°C- 100°C - Lưu lương bơm: 14 lít/ phút - Độ phân giải nhiệt độ: ± 0.1°C - Độ đồng nhất nhiệt độ: ± 0.2 °C

Vui lòng gọi
BỂ CÁCH THỦY 6 LÍT LWB-106D

BỂ CÁCH THỦY 6 LÍT LWB-106D

- Dung tích: 6 lít - Cài đặt nhiệt độ max: 99oC - Độ chính xác: 0,1oC - Độ đồng đều: 1oC - Kích thước trong: 300 x 155 x 150 mm - Kích thước ngoài: 327 x 178 x 280 mm - Vật liệu: Bên trong bằng Inox 304, bên ngoài bằng thép ko gỉ có phủ sơn.

9,000,000 đ
MUA NGAY
BỂ CÁCH THỦY 22 lít LWB-122D

BỂ CÁCH THỦY 22 lít LWB-122D

- Dung tích: 22 lít - Cài đặt nhiệt độ max: 99oC - Độ chính xác: 0,1oC - Độ đồng đều: 1oC - Kích thước trong: 500 x 295 x 150 mm - Kích thước ngoài: 537 x 327 x 280 mm

12,500,000 đ
MUA NGAY
BỂ CÁCH THỦY 11LÍT LWB-111D

BỂ CÁCH THỦY 11LÍT LWB-111D

- Dung tích: 11 lít - Cài đặt nhiệt độ max: 95oC - Độ chính xác: 0,1oC - Độ đồng đều: 1oC - Kích thước trong: 300 x 240 x 150 mm - Kích thước ngoài: 327 x 265 x 280 mm

11,000,000 đ
MUA NGAY
BỂ CÁCH THỦY 7 LÍT MEMMERT WNB 7

BỂ CÁCH THỦY 7 LÍT MEMMERT WNB 7

Dung tích: 7 lít Kích thước trong: 240x210x140mm Kích thước ngoai: 468x356x238mm (chưa kể phần nắp) Màn hiển thị số nhiệt độ LCD Điều chỉnh nhiệt độ: Nhiệt độ 5oC trên nhiệt độ môi trường đến + 95oC

13,000,000 đ
MUA NGAY
BỂ CÁCH THỦY 7 LÍT 2 VỊ TRÍ HH-S

BỂ CÁCH THỦY 7 LÍT 2 VỊ TRÍ HH-S

- Dung tích: 7 lít - Kích thước trong: 325 × 168 × 120 mm - Nhiệt độ cài đặt có thể lên đến : 100°C - Độ phân giải nhiệt độ cài đặt: ± 0.5°C - Độ đồng đều nhiệt độ: ± 1°C - Kích thước ngoài: 510×240×190 mm

1,000,000 đ
MUA NGAY
BỂ CÁCH THỦY 6 LÍT DAIHAN WB- 6 Call

BỂ CÁCH THỦY 6 LÍT DAIHAN WB- 6

- Dung tích: 6 lít - Nhiệt độ cài đặt: từ môi trường +5°C - 100°C - Độ phân giải nhiệt độ: ± 0.1°C - Độ đồng đều nhiệt độ: ± 1.0 °C - Cảm biến nhiệt độ: PT 100 - Cài đặt thời gian max: 99 giờ 59 phút

Vui lòng gọi
BỂ CÁCH THỦY 24 LÍT 8 VỊ TRÍ HH-S8

BỂ CÁCH THỦY 24 LÍT 8 VỊ TRÍ HH-S8

- Dung tích: 24 lít - Kích thước trong: 635 × 325 × 120 mm - Nhiệt độ cao nhất: 100°C - Độ phân giải nhiệt độ cài đặt: ± 0.5°C - Độ đồng đều nhiệt độ: ± 1°C - Kích thước ngoài: 830×380×190 mm

3,500,000 đ
MUA NGAY
BỂ CÁCH THỦY 22 LÍT DAIHAN WB- 22 Call

BỂ CÁCH THỦY 22 LÍT DAIHAN WB- 22

- Dung tích: 22 lít - Nhiệt độ cài đặt: Từ nhiệt độ môi trường +5°C- 100°C - Độ phân giải nhiệt độ: ± 0.1°C - Độ đồng nhất nhiệt độ: ± 1.0 °C - Cảm biến nhiệt độ: PT 100 - Kích thước trong bể (WxDxH): 500 x 295 x 150mm

Vui lòng gọi
BỂ CÁCH THỦY 18 LÍT 6 VỊ TRÍ HH-S6

BỂ CÁCH THỦY 18 LÍT 6 VỊ TRÍ HH-S6

- Dung tích: 18 lít - Kích thước trong: 480 × 325 × 120 mm - Nhiệt độ cao nhất: 100°C - Độ phân giải nhiệt độ cài đặt: ± 0.5°C - Độ đồng đều nhiệt độ: ± 1°C - Kích thước ngoài: 670×380×190 mm

2,600,000 đ
MUA NGAY
BỂ CÁCH THỦY 12 LÍT 4 VỊ TRÍ HH-S4

BỂ CÁCH THỦY 12 LÍT 4 VỊ TRÍ HH-S4

- Dung tích: 12 lít - Kích thước trong: 325 × 325 × 120 mm - Nhiệt độ cao nhất: 100°C - Độ phân giải nhiệt độ cài đặt: ± 0.5°C - Độ đồng đều nhiệt độ: ± 1°C - Kích thước ngoài: 510×380×190 mm

1,900,000 đ
MUA NGAY
BỂ CÁCH THỦY 11 LÍT DAIHAN WB- 11 Call

BỂ CÁCH THỦY 11 LÍT DAIHAN WB- 11

- Dung tích: 11 lít - Nhiệt độ cài đặt: Tù môi trường +5°C- 100°C - Độ phân giải nhiệt độ: ± 0.1°C - Độ đồng nhất nhiệt độ: ± 1.0 °C - Cảm biến nhiệt độ: PT 100 - Kích thước trong bể (WxDxH): 302 x 240 x 150mm

Vui lòng gọi
BỂ CÁCH THỦY 10 LÍT MEMMERT WNB 10

BỂ CÁCH THỦY 10 LÍT MEMMERT WNB 10

Dung tích: 10 lít Kích thước trong: 350 x 210 x 140mm Kích thước ngoai: 578 x 356 x 238mm (chưa kể phần nắp) Màn hiển thị số LCD nhiệt độ và thời gian Điều chỉnh nhiệt độ: Nhiệt độ 5oC trên nhiệt độ môi trường đến + 95oC Cài đặt thời gian max: 99 giờ 59 phút

14,500,000 đ
MUA NGAY
BỂ CÁCH DẦU DAIHAN 6 LÍT WHB-6 Call

BỂ CÁCH DẦU DAIHAN 6 LÍT WHB-6

- Dung tích: 6 lít - Nhiệt độ hoạt động từ (nhiệt độ môi trường +5oC) đến 250oC - Độ chính xác nhiệt độ: ± 1.5°C - Độ đồng nhất nhiệt độ: ± 3.0 °C - Cảm biến nhiệt độ: PT 100 - Kích thước trong bể (WxDxH): 300×155×150mm

Vui lòng gọi
BỂ CÁCH DẦU 22 LÍT DAIHAN WHB-22 Call

BỂ CÁCH DẦU 22 LÍT DAIHAN WHB-22

- Dung tích: 22 lít - Nhiệt độ hoạt động từ (nhiệt độ môi trường +5oC) đến 250oC - Độ chính xác nhiệt độ: ± 1.5°C - Độ đồng nhất nhiệt độ: ± 3.0 °C - Cảm biến nhiệt độ: PT 100 - Kích thước trong bể (WxDxH): 400×300×170mm

Vui lòng gọi
BỂ CÁCH DẦU 11 LÍT DAIHAN WHB-11 Call

BỂ CÁCH DẦU 11 LÍT DAIHAN WHB-11

- Dung tích: 11 lít - Nhiệt độ hoạt động từ (nhiệt độ môi trường +5oC) đến 250oC - Độ chính xác nhiệt độ: ± 1.5°C - Độ đồng nhất nhiệt độ: ± 3.0 °C - Cảm biến nhiệt độ: PT 100 - Kích thước trong bể (WxDxH): 302×220×170mm

Vui lòng gọi

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn trực tuyến

Tư vấn trực tuyến - 0968.406.636

Mr.Tú

Mr.Tú - 0968.406.636

Mr. Tú

Mr. Tú - 0911373488

Mr.Tú

Mr.Tú - 0911.373.488

Sản phẩm bán chạy

Fanpage Facebook

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 40
  • Hôm nay 1,466
  • Hôm qua 1,274
  • Trong tuần 2,740
  • Trong tháng 39,100
  • Tổng cộng 1,943,891

Top

   (0)